Sida 3

När du behöver byta stammar i huset

14 mar 2019

Är det länge sedan som det utfördes ett stambyte i huset? Om det är så att du funderar på att köpa ett hus, bör du alltid fråga efter när stammarna senast byttes ut. Stammarna, beroende på vad de är tillverkade av, bör bytas ut åtminstone vart 50:e år, och i regel vart 20:e år. Däremellan bör man alltid undersöka hur de är, om de är hela, trasiga, slitna, har flera fettklumpar eller till och med besök av råttor. För att det inte ska bli värre, är det viktigt att ta kontakt med en VVS-firma som kan utföra ett stambyte. Eller få dit en VVS-firma som kan ta reda på om det behövs göras ett stambyte.

Kontrollera om stambyte behövs

För det första måste man få tag i en kompetent VVS-firma som kommer och ser efter om det behövs göras ett stambyte. De kan då gå långt ner i rören och ta bilder och filmer på hur det är nere i rören. Ser man då att det är på väg att gå hål på stammarna, eller redan har gått hål på stammarna måste man byta ut dem snarast.

Utföra stambytet

När man väl har konstaterat att man behöver göra ett stambyte då bör man riva ut allt som finns i kök och badrum. Man behöver då riva ut allt som finns på väggar och golv så att man frigör allt som är i vägen där stammarna sitter. Man kanske behöver gräva utanför huset för att komma åt de gamla stammarna. Man drar ut de gamla och lägger in de nya. Sedan utföra man en total renovering av både kök och badrum när väl allt är borta. Då får man ny inredning, nuya väggar och nytt golv i kök och badrum.

Inspektera rörens funktion

När väl stambytet är utfört bör VVS-företaget seddna komma ut och inspektera så att stambytet är fullföljt efter konstens alla regler. Det innebär att stammarna är anslutna på sätt som gör att vatten och avlopp inte skadar hus eller omgivning. Anlita gärna ett pålitligt VVS-företag att utföra, undersöka och inspektera bostaden inför ett stambyte. Se till så att VVS-företaget har sotr erfarenhet av stambyten, att de arbetar miljövänligt, till exempel efter ISO 14001 vilket innebär att de är miljöcertifierade. Och att de enbart använder sig av miljövänliga material, tillvägagångssätt och arbetar klimatsmart. Bara i Stockholm finns det flera som kan utföra stambyten, vem ska man välja? Vilka är pålitliga? Läs mer här, om ett VVS-företag som du kan lita på: https://www.stambytenstockholm.se.

Gör inmätning innan fastighetsbygget

10 mar 2019

En inmätning av marken kan spara på framtida kostnader. Det som en inmätning gör, är att man tar reda på markens framtida rörelser, hur den ser ut, helt enkelt långt nere i marken – finns det fickor, hål eller något annat som kan göra marken instabil? Det finns slukhål på ställen som kan förvåna markägare. Råkar man bygga på ett sådant slukhål, eller på mark som kommer att röra på sig på ett betydligt sätt, kan man som fastighetsägare, eller byggherre råka ut för stora resursförluster och komma att behöva betala för stora renoveringar eller kanske till och med måste riva ner fastighet som man har tänkt sig bygga på just den marken.

Beräkna framtida rörelser i marken

Genom att göra en inmätning, kan man förutse framtiden lite grann. En inmätning görs genom att man gör punkter i marken, och sedan mäter marken i förhållande till punkterna och ett referenssystem som kan tala om hur det ser ut nere i marken. Själva arbetet är mer komplicerat, detta är en grov förenkling som inte beskriver arbetet i detalj. Det som är intressant att känna till, som lekman, är hur man kan använda inmätningen och vad det kan tala om för alla som tänker sig bygga på den marken. 

Vad kan rörelser i marken leda till i framtiden?

Om man ska bygga en väg, en bro, eller en fastighet på marken bör man känna till om marken kommer att röra på sig, hur den kommer att röra på sig. Man kanske behöver känna till hur vatten eller stora klippor och klippblock kommer att röra sig i framtiden. Innan man börjar spränga berg, bör man känna till hur mycket som dölljer sig under marken och hur långt ner man bör gräva. Ska man till exempel lägga rör, ledningar och liknande saker, bör man känna till vad det är man kommer att stöta på i marken.

Vem ska man anlita för inmätning?

En inmätning och att kunna tyda informationen som man får ur den, kan inte vem som helst göra. Det behövs utbildade ingenjörer som både gör inmätningen och som kan tyda de resultat som man får ur inmätningen. De kan sedan på basis av vad de får reda på, tala om hur du som är fastighetsägare eller som leder ett bygge på marken, bör göra för att bygget ska bli så bra som möjligt. Det har ju hänt att man har byggt hus rakt över slukhål, när man har slarvat med att ta reda på hur marken beter sig och är när man bygger hus.

Låt undersöka huset innan du köper det!

3 mar 2019

Går du i husköpstankar? Det är en angenäm uppgift och verkligen något som kan roa många hugade spekulanter. Att bestämma sig för att flytta in i ett hus, är verkligen drömmen för många människor. Har man länge bott i en bostad som är för liten, är det en angelägen sak att flytta in i ett hus med rum för alla i familjen. Om det är så att man funderar på att flytta in och köpa ett äldre hus, är det en del undersöknignar och besiktningar som man bör göra innan man bestämmer sig. Här tar vi upp några av de saker som man bör ta reda på innan man helt och hållet bestämmer sig.

Mögelundersökning

Om ett hus har drabbats av mögel, är det mycekt viktigt att göra något åt saken. Mögel är ingeinting som någon överhuvudtaget vill drabbas av. Mögel förstör huset inifrån och gör det till sist omöjligt att bo i huset. Har ett hus drabbats av mögel måste man omedelbart sanera det då mögelsporer kan komma in i våra lungor och göra oss riktigt sjuka. Skillnaden mellan mögel och andra hälsofarliga halter är att mögel även gör själva huset sjukt. Hittar man minsta mögel i huset, måste det saneras.

Asbestundersökning

Bor man i ett hus som är bnyggt på 1930-talet, kan du anta att det finns asbest någonstans i huset. Asbest var ett byggmaterial som man tyckte var välidigt bra material, då det både var brandtåligt och isolerade hus väldigt bra, ända tills man insåg att det ger människor cancer. Att på egen hand ta reda på var i huset det finns asbest är inte att rekommendera, då det är som farligast när man hanterar det och river i det. Då kan det utsöndra cancerogena ämnen som kan skada den som andas in det. Låt därför en erfaren asbestsanerare komma och göra mätningar så att du får reda på om det finns något av det i huset.

Radonundersökning

Radon är en gas som är luktfri och som är osynlig. Vet du att huset är byggt någon gång mellan 1929-1979, kan du vara ganska så säker på att det finns radon i huset. Radon finns till exempel i blåbetong och i andra isolerande material som man byggde med under den tidsperioden. Efter 1979 blev det förbjudet att använda sig av sådant byggmaterial som innehöll radon, men radon kan finnas i marken, under huset och då kan det vara bäst att ta reda på om det finns det genom att först göra en radonundersökning och sedan en radonsanering. Här kan du läsa mer om radonsaneringar på: https://www.radonsanering.se.

Kriterier för ett bra husköp

17 feb 2019

Funderar du på ett husköp, och undrar vilket slags hus som är värt att köpa? Vi kan helt klart rekommendera hus som har solpaneler på villataket. Hittar du ett sådant hus, och det är solpaneler som fungerar och producerar el till hushållet, ja då är det helt klart ett attraktivt hus, som du kan satsa på. Med solpaneler på taket innebär det att den villan och de som bor i den, är självförsörjande på el. Vi ska ju alla ställa om till ett mer klimatsmart samhälle som lever i samklang med jorden och det som jorden förser oss med, inte emot den och inte för att suga ut de resurser som jorden kan ge oss. Allt som vi tar måste vi kunna ge tillbaka. Så använder vi något, måste det vara av sådant som inte bara försvinner, som fossila produkter, som olja, som finns idag men är borta i morgon och som samtidigt avger farliga gaser när man förbrukar den. Då är alla förnybara energier bättre att använda sig av, såsom sol, vind och vatten.

Så installerar du solpaneler på ditt villatak

Om du inte redan känner till någon som leverear solpaneler, till exempel i Stockholm, eller var du nu bor, kan du googla "solpaneler Stockholm", för att få fram några som kan leverera solpaneler till din villa. Google är ett bra sådant sökverktyg på nätet som kan tala om vilka leverantörer som finns i närheten av dig. När du sedan väljer en leverantör av solpaneler, välj då någon som har arbetat länge med detta och som kan mycket om just solpaneler. Välj helst någon som ger garantier på sina solpaneler så att du inte står med solpaneler som sedan inte fungerar. Det vill ingen ha. Känner du att det är svårt att montera dem själv, kan du be dem komma och göra det åt dig. 

Du kommer även att behöva en elomvandlare så att du kan dra nytta av den energi som solpanelerna fångar in. Du kommemr dessutom med stor säkerhet behöva ansöka om bygglov för sina solpaneler. Och du bör kontakt elnätet där du bor. Dels kommer du säkert att kunna sälja överloppsel till nätet, och när du inte får överlopp, och har underskott av el, då kan du behöva köpa el som kompletterar den el som du kan producera på egen hand. Du kan även ansöka om ett statligt bidrag på 30 procent av investeringskostnaderna för solpanelerna som du låter installera. Läs mer om allt detta med solpaneler i Stockholm på: http://www.solpanelerstockholm.nu.

Vet mer om att anlita totalentreprenad

16 feb 2019

Står du inför en större renovering ebygge, totalentreprenadller ett byggprojekt? I sådana fall kan det vara läge att överväga alternativet att anlita en totalentreprenad. Du betalar då för en tjänst som ordnar det fortlöpande arbetet, koordinerar, gör inköp och dessutom fungerar som arbetsledare. Givetvis kostar det – men för den som inte har tid, eller av andra skäl vill inkludera sig så lite som möjligt i själva arbetet, kan det vara värt pengarna.

Ett bekvämt alternativt

För den som vill lägga ned några kronor på detta, är det ett bekvämt alternativ. Det innebär att du enbart skriver ett kontrakt – med en firma. Du behöver inte själv leta reda på elektriker, rörmokare, plattsättare och koordinera dem in i arbetet. Inte heller behöver du vara arbetsledare eller fixa med inköpen. Allt detta fixar totalentreprenaden.

Ofta brukar man tala om att kontraktet med en totalentreprenad kan se ut på två olika sätt. Ett av sätten är att ett avtal skrivs med en husfabrik som är ansvarig för konstruktion, ritningar, materialinköp och ansvarar för att arbetet blir slutfört.

Ett annat alternativ är att ett kontrakt tecknas med en byggmästare, som i sin tur köper in material från en husfabrikant. I sådana fall har byggherren, förmodligen du, ett ansvar för att regler och krav följs. Förglömmas bör inte att andra kostnader tillkommer förutom huset och konstruktionsarbeten. Till exempel kan fastighetsbildning, utsättning av hus på tomt, exploateringskostnader och pantbrev vara väsentliga utgifter att räkna med i budgeten. Förvisso kan en totalentreprenad i praktiken ta hand om detta, men då behöver du troligtvis avtala om detta.

Så hur hittar man en bra firma då? Det bästa är egentligen att göra som när du anlitar vilken firma som helst. Först och främst är det bra att höra sig för inom bekantskapskretsen. En vän du litar på är den bästa referensen som kan ges. De har rimligtvis inget intresse av att framställa en firma som bättre än den är.

Sök efter duktiga företagare

Känner du ingen som har anlitat en firma nyligen brukar det ofta bli bra att börja med några sökningar på nätet. Bor du till exempel i Uppsala kan du söka på ”totalentreprenad Uppsala”. Det ger dig flera relevanta träffar. Då Uppsala är en ganska stor stad, finns det relativt många aktörer att välja mellan. Ta inte bara första bästa, utan se till att du tittar igenom det utbud som finns. Be om referenser, titta på omdömen, kolla upp ekonomin och gör en bedömning av bemötandet.

Det finns såklart både för- och nackdelar med att anlita en totalentreprenad. Den uppenbara nackdelen är givetvis att det kostar pengar. Den stora fördelen är att du bara har kontakt med en motpart. Det sparar mycket tid och energi, och kräver minimal arbetsinsats från dig.

 

En risk just med det är dock att du är beroende av ett enda företag. Processen att hitta rätt firma är alltså inte något som bör förhastas. Se till att du hittar en som du känner förtroende för. Skulle entreprenören gå i konkurs kan det bli stora konsekvenser för dig – speciellt om du inte har rätt försäkringar. 

 

 

När du önskar dig nytt hus snabbt

7 feb 2019

Har du en önskan om att snabbt få färdigt ett nytt hus? Ibland kan man ha en tickande klocka som gör att man behöver få ett hus färdigt vid ett visst datum. Ibland är det inte möjligt att vänta alltför länge på att bygget ska gå framåt. Det behöver inte vara fel att man har behov av snabbt få ett hus färdigbyggt. Man måste inte bygga ett hus, i lösvirke. Det blir minst lika bra om man väljer ett nyckelfärdigt hus.

Så går det till

När man bestämmer sig för ett modulhus, kanske till den egna villan, eller endast som en utbyggnad, garage eller till sitt fritidshus. Om man vill ha ett hus, efter speciella mått och steg, kanske man hellre vill ha ett modulhus, än ett som sakta växer fram av lösvirkeshus. Skaffa du  dig ett modulhus, vet du ganska så exakt vad det är som du får. Du ser modeller, och får måtten för varje rum. Modulhusen är ritade av arkitekter som kan rita hus så att de flesta blir nöjda. Sedan skiljer de sig åt en del, vad gäller inredning och materialval.

Här kan man välja vilka material som man vill ha till sitt eget modulhus. På så sätt skiljer de sig åt, alla får chansen att utforma just sitt modulhus på sitt sätt. Även om husen i grannskapet kanske byggs i samma stil, kan även de olika husägarna ge olika prägel på sitt eget hus.

Fördelar med modulhus

Det går snabbare att bygga ett modulhus. Ett modulhus är ritat av en arkitekt och man har prövat ritningarna och värderat materialval efter gängse byggregler. Skulle det hända något med huset, då är det byggaren som står till svars för om det blir fel. Annars är det den som bygger som är ansvarig. Om du själva skulle bygga huset, har du bara dig själv att gå till. Är man inte van vid att uppföra hus från tidigare gånger, kan man känna sig osäker vid vad som är gångbart och vad man bör undvika.

Skaffar man sig ett modulhus vet man vad man får

Om du väljer ett modulhus, välj då det bästa tänkbara företaget som säljer modulhus. Då kommer byggföretaget med egna liftar och ser till att huset byggs på rätt sätt, ser till att alla rör läggs i marken, kopplar rören med modulhusets kök och badrum, kopplar in elektriciteten. De ser till att grunden är rätt. De ser till att allting i huset fungerar innan de lämnar det. Läs mer här.

När du önskar att ni hade en gäststuga

14 jan 2019

Har det hänt någon gång att du har önskat dig en gäststuga på tomten? Har man vuxna barn med egna barn kan man vilja kunna hysa in dem så att de kan stanna längre hemma hos en, kanske i flera månader? Eller så kanske man har stora ungdomar som fortfarande bor hemma, men som vill ha ett ganska självständigt boende? Då är det väldigt bra att ha en gäststuga på tomten. Om du redan har en villa, eller ett parhus, har du alla möjlgheter att bygga ett Attefallshus, som fungera som en självständigt bostad. Bara du håller dig till reglerna som gäller för bygget av ettt Attefallshus. Här kommer regelerna.

Minst 4, 5 meter till grannens tomt

Ett Attefallshus får du bygga utan bygglov om du bygger det minst 4,5 meter från grannens tomt om det inte är så att du och grannen har kommit överens om något annat. Bygger du 4, 5 meter från grannens tomt behöver du inte fråga om lov att bygga det. Du är fri att bygga var som helst på tomten, bara det att du har en villa eller bor i ett parhus, så får du bygga ditt Attefallshus var som helst.

En stuga på 25 kvadratmeter 

Det hus som du får bygga får inte vara större (men naturligt vis mindre) än 25 kvadratmeter stort. Det är en rejäl förändring från reglerna som gäller för Friggeboden som endast får vara som störst 15 kvadratmeter. Med 25 kvadratmeter kan du alltså bygga huset som en etta med ett sovloft, och ett rejält kök. Det blir på ett helt annat sätt en självständig byggnad, jämfört med en Friggebod, som man inte fick dra avfalls- eller vattenrör till. Det får du till ett Attefalsshus. Därmed kan du både ha kök, toalett och badrum där.

Hela 4 meter i nockhöjd

Ett sovloft på ett Attefallshus är möjligt att bygga då det får ha så mycket som 4 meter i nockhöjd (den högsta punkten på huset). Även här är det en stor skillnad på Friggeboden och Attefallshuset. På Friggeboden fick man inte bygga högre än 3 meter i nockhöjd. En meter kanske låter lite, men på ett hus innebär det en ganska stor skillnad. Med ett sovloft får du så många flera alternativ. Då kan ett par bo i Attefallshuset, om de så vill.

Bygga Attefallshuset i Stockholm?

Bor du i Stockholm är det en bra idé att bygga ett Attefallshus och sedan hyra ut det. Då används det precis som politikerna tänkte sig själva idén med Attefallshuset – för att motverka bsotadsbristen. Här kan du läsa mer.

Slipa golv – vad kostar det i Järfälla?

10 jan 2019

Vad kostar det att få golvet slipat av ett företagolvslipningg i Järfälla? Är det värt priset? När ett par företag ställdes mot varandra gavs svaret att priset är ”oregelbundet”.

Överlag kostar det mer att anlita hantverkare i Stockholmsområdet än i andra städer. Detta inte minst medelstora eller små städer. En stor orsak är att det är högre levnadskostnader i Stockholm vilket även driver upp lönerna. Detta inte minst i branscher som har ont om personal vilket gäller för många inriktningar inom hantverk.

Vad kostar det då att få golven slipade för dig som bor i Järfälla? När tre olika företag, som erbjuder golvslipning som primär tjänst, jämfördes visade resultatet att priset varierar men framförallt att det är svårt att få ett helhetspris över arbetet utan att be om offert.

Fast pris per kvadratmeter

Ett företag i Stockholm (som även vänder sig mot kunder i just Järfälla) har valt att presentera priserna mycket tydligt med kostnad per kvadratmeter. Ett exempel är att en golvslipning av ett parkettgolv med efterföljande behandling med hårdvaxolja samt pigmentering kostar 320 kr per kvadratmeter.

Som kund är det därmed mycket enkelt att mäta golvet som ska slipas och sedan räkna ut hur mycket det kommer att kosta med denna golvslipningen. Men det förutsätter att man som konsument vet vilket arbete som är det bästa för det golv man har. Frågan är hur många som egentligen har den kunskapen.

Golvet är slitet och behöver slipas. Men är det en golvslipning med tre lackbehandlingar som behövs eller kanske slipning med hårdvaxolja, pigmentering samt vattenpoppning?

Enbart på offert

De andra två företagen har inte fast pris på golvslipningen utan hänvisar kunden till att efterfråga offert. En orsak kan mycket väl ses i exemplet ovan. Det är helt enkelt svårt för kunden att veta vad man egentlige behöver för hjälp. Dessutom kanske kunden beställer en tjänst som inte alls passar det golv som golvslipningen ska utföras på.

Genom att enbart ge pris på offert skapas en situation då kunden behöver kontakta företaget och att dessa tittar på golvet innan de ger ett prisförslag.  Till stor sannolikhet kommer de erbjuda en liknande prisnivå som företaget ovan som marknadsför sin tjänst med fast pris.

Offert – bästa sättet att jämföra priser

Även om vissa företag i Järfälla väljer att ha fasta priser på hemsidan så är det alltså inte helt lätt att jämföra företagen. Som konsument kan det vara svårt att veta vilken tjänst man bör beställa.

Genom att ta in offerter från flera företag blir det tydligt vad det egentligen kostar och det är lättare att ställa priserna mot varandra. golvslipningjärfälla.se är en firma som kan ta hand om ditt trägolv på bästa sätt. 

 

 

När du inte är helt nöjd med inredningen

1 jan 2019

Behöver du en hantverkare i Stockholm? Du kanske känner att du inte är nöjd med inredningen i din bostad? Då kanske det är en god idé att renovera det som du inte är nöjd med. Mycket blir bättre med en ordentlig renovering. Att gå nya tapeter, ny färg och ny köks- eller badrumsinredning gör mycket för trivseln. Om du inte är van vid att renovera på egen hand, kanske du bör anlita en proffsig hantverkare som gör renoveringsarbetet åt dig.

Så hittar du rätta hantverkare i Stockholm

Räknar man med hela Storstockholm finns der så många som över 6.000 olika hantverkarföretag att välja mellan. Det är en avsevärd stor summa hantverkare. Det kan kännas överväldigande att välja någon bland alla dessa. Vad ska man välja? Vad är viktigt när man ska välja? Är alla lika duktiga? Tyvärr är det sällan så. Det finns både de som är otroligt duktiga och noggranna, och så finns det de som inte är det. Vissa tar till och med en handpenning för att alls påbörja arbetet, vilket vi tycker är lite märkligt. Varför ska man ta en handpenning? Och vad händer med den handpenningen om man inte blir nöjd med deras arbete? Det låter som en mycket krånglig sak att ens kräva av en kund. Som hantverkare och som kund, bör man ju kunna lita på varandra. Och det ska du kunna göra om du kontrollerar hantverkaren noga innan du anlitar en firma. Så här bör du göra.

1. Kontrollera deras kompetens

Det är viktigt att kontrollera deras utbildning och kompetens att de kan det som de säger att de ska kunna. Ibland händer det att företagen anlitar outbildade hantverkare som kommer från andra ställen än Sverige, vilket gör att det inte är lika säkert att de har den rätta utbildningen. Som kund är det bra att kontrollera deras kompetens och utbildning.

2. Har de anmälningar på sig

En och annan anmälning, eller missnöjda kunder kan hända den bästa. Men har ett företag återkommande och liknande anmälningar på sig, tyder det på att något är alldels fel på företaget. Kontrollera med Allmänn reklamationsnämnden ifall det finns många anmälningar. Att kontrollera företag är bara ett samtal bort.

4. Kostnadsfritt hembesök och offert

Om ett företag erbjuder sig att komma hem till dig och med egna ögon se vad det är som du önskar renovera, eller bygga, ger dem större möjlighet att kunna erbjuda sätt offert. Om de erbjuder ett kostnadsfritt hembesök och offert kan du gott och väl utgå från att de är seriösa och kommer att göra ett bra jobb. Här kan du läsa mer.

När du behöver bearbeta tomten

13 dec 2018

Behöver du tips på markarbetare för villan i Stockholm? Bland det viktigaste som man bör tänka på när man ska arbeta med marken är att anlita ett företag som har de viktiga maskinerna i Stockholm. Att både ha personal som kan hantera maskinerna och själva maskinerna är ju det viktigaste som man måste kunna erbjuda för att arbeta med detta. Att arbeta med schaktning kräver sin kvinna och sin man. Det gälelr att man vet vad man sysslar med för att bdåe gräva och vad man gör när man stöter på stora stenar. Då bör man spränga, eller spräcka sådana stenar som är i vägen för markarbetet.

Skillnaden mellan att spränga och spräcka

Spränga stenar vet de flesta vad det handlar om. Att spräcka stenar är det inte så många som känner till. Att spräcka handlar mer om en mindre sprängning. Då blir explosionen mer styrd, i mindre omfattning än vid en sprängning. En spräckning innebär att man kan få bort stenar nära bebyggelse. Vid en stor sprängning kan fönster gå sönder, väggar kan spricka och gamla byggnader skadas. Utför man i ställer en spräckning får man inte en lika stor effekt och skadar heller inte omgivningen.

Dränera tomten för en torrare mark

Du kan även behöva dränera en tomt, om det är alltför fuktig mark. Då kan man leda bort det vattnet bort från tomten och bygga diken dit vattnet kan rinna så att marken kring huset är torrt och huset står stabilt. Ibland måste man gräva djupare ju högre upp du vill komma. Ju högre och större hus som du bygger, desto djupare måste du gräva för att det höga huset ska stå stadigt. Behöver du gräva djupt är det bäst att anlita markarbetare som är vana vid att gräva och som är duktiga på att gräva, och som gör det effektivt och med kvalitet.

Platsen spelar ingen roll

Det spelar ingen roll var i Stockholm som du behöver hjälp med schaktningen och grävningen, anlitar du rätt företag med rätta maskinerna och rätta markarbetarna kommer de till den plats där du behöver markarbetet i Stockholm. Om du ska hitta det rätta företaget är det viktigt att anlita ett företag som inte lägger på extra kostnader. Som kund ska man få alla omkostnader klart för sig på förhand så att man inte får en obehaglig överraskning. Och skulle något hända som kan bli en större kostnad för dig som kund, måste företaget tala om det under arbetets gång. Här kan du läsa mer.

Varför inte skaffa solceller i Stockholm?

29 nov 2018

Tänk dig att du som villaägare och kan slippa betala för uppvärmningen av ditt hus. På somrarna har du producerat så mycket el att du gott och väl kan sälja el till dina grannar. Det som du har sålt för, sparar du till den dag, kanske snart, under vintern, kan köpa el av din närmaste elproducent. På det sättet slipper du betala för din egen uppvärmning. Och det är inte bara uppvärmningen som du slipper betala. Du slipper betala för att koppla upp din dator på elnätet, din mobil och din TV på elnätet. Du sparar tusenlappar på att bli din egen elproducent. Så varför inte låta installera dina egna solceller på taket till din villa?

Behöver inget bygglov

Du vet väl om att du inte behöver npågot bygglov för att installera solceller på ditt villatak? Det är regereingens uttryckliga önskan att uppmuntra till fler självständiga elproducenter. Det är en bra affär för din egen del, men även för oss andra, då vi alltmer måste övergå till att använda oss av förnyelsebar energi, och sluta med att använda den energi som kommer ur fossila energikällor. De förnyelsebara energikällorna som sol, vind och vatten – som låter som sångtexten till en låt av Ted Gärdestad – är det slags energi som vi ska använda oss mer av.

Får ett statligt bidrag 

Du kan få ett investeringsstöd om du installerar solceller på din villa. Det ligger på cirka 30 prcent och du kan ansöka  om det statliga bidraget när du installerar solceller på ditt villatal. Och det gäller hela solcellsanläggningen. På detta sätt blir det en investering in i framtiden på så sätt att om de sedan vill sälja villan, har du ökat värdet på villan genom att vara en egen elproducent.

Får göra Rot-avdrag på jobbet

Inte bara det statliga stödet, är till för att uppmuntra till investeringar i solceller, du kan även som kund, dra av på Rot-avdraget när du ber en elektriker komma och isntallera solcellerna åt dig.  Om du kan  dra av alla dessa bidrag från det pris som du betalar för att installera solcellerna, kommer du verkligen att vinna på hela installationen. 

Visste du att?

  • På två timmar tar jordfen emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett enda år.
  • Av all den energi som träffar en solcellspanel omvandlas 15-20 procent till el – och det utan någon som helst påverkan eller förstöring av miljön.
  • Att det inte behöver vara solsken och klart väder för att en elproduktion ska kunna ske av solskenet.

Tak bland det viktigaste som ska hålla i hus

20 nov 2018

Vi som lever i Sverige, lever i ett klimat som ska hålla mot kyla, stor nederbörd under höst- och vinterhalvåret i form av snö och regn. Det gör att våra hus bör ha håkllbara och fasta material när vi bygger hem och bostäder åt oss. På samma sätt har våra grannländer samma behov av hållbara och gedigna huskonstruktioner. Det har skapat behov både hos oss i Sverige och i våra grannländer att bygga för kalla klimat. Här har vi i de olika nordiska länderna kommit med lite olika uppfinningar, även om byggsättet är i stort det samma i alla nordiska länder.

I Sverige föredrar vi tegelpannor när det kommer till att bygga tak. Vi bygger gärna med takstolar, luftspalt och gedigna undertak, samt tak med hög vinkel, då vi oftast behöver tak som lutar så att både regn och snö faller av lätt. I Finland använder och man har använt sig av plåttak när man har byggt tak. Kanske finns det en marknad för det även i Sverige? Om man tycker att man behöver bygga tak med lågn hållbarhet men med låga kostnader så är plåttak ingen dum idé.

Fördelar med plåttak

Plåten är ett byggamaterial som håller mycket tätt, eftersom man numera kan klä in hela taket i plåten och inte längre behöver spika fast plåten. Förut när man spikade fast plåten gav man fukten och regnet möjligheten att ta sig in i materialet under taket. Numera lägger man falsar av plåt omlott och hakar fast dem i undertaket, vilket gör att taket håller tätt utan att man behöver spika fast taket. Du som villaägare kan alltså välja hur du vill ha ditt plåttak, antingen falsad och anpassad för din villa eller som formpressade plåttakpannor. Då är det inte pannor av plåt, utan plåtfalsar som har imiterat utseendet av pannor.

Det går även att armera plåten och blanda in stål i plåten för en längre hållbarhet. Du kan måttbeställa plåttaket. Plåten håller under minst 50 år, vilket är den garanti du får för ditt plåttak. Du kan måla om det hur många gånger som helst. Det håller tätt mot väder och vind.

Anlita ett takföretag i Norrköping

Om du bor i Norrköping kan du anlita ett företag för takläggningen. Du kan välja ett företag som inte bara säljer tak till dig, utan som kommer ut och lägger taket åt dig, om du vill. I Norrköping finns ett av Nordens största företag som har med takläggning att göra. Behöver du fler tjänster, såsoim renovering av fasaden, hägrännor och takrännor så hjälper de mer än gärna till med det. Du kan läsa mer här om dessa takläggare i Norrköping.

Dags att se över brandsäkerheten i ditt hus?

10 nov 2018

Att gå över den egna brandsäkerheten är bra för alla som bor i ditt hus. Att det ska börja brinna är ju inget man tänker på så där till vardags. Lika bra är det, annars skulle man säkert klassas som paranoid. Däremot är det vettigt att se över sin beredskap när det kommer till bränder, om det nu skulle uppstå en brand. Särskilt när det kommer till kommande julhelger som innebär att vi tänder ljus, både i ljusstakar och på lite olika ställen. Det bästa vore ju att vi alltid kom ihåg att släcka ljusen så snart vi lämnar rummet där de brinner, men människan är ett glömskt djur. Därför är det bäst att se över hur det står till med brandsäkerheten hemma.

Har du brandsläckare?

Bäst är om man har en brandsläckare till hands, ifall något skulle hända är det bara att spruta skum på föremålet och stoppa alla eventuella bränder innan de har blivit till något ohanterbart. En brandsläckare kostar inte särskilt mycket och du hittar dem i alla vanliga el- och verktygshandlar.

Har du brandfilt?

En brandfilt är nästan lika bra som en brandsläckare. Båda ser till att kväsa en eld innan den har hunnit bli för stor. En brandfilt går ut på att strypa suretillförseln innan elden har vuxit sig alltför stor. Ett bra ställe att förvara brandfilten är till exempel i köket.

Behöver du brandmåla? 

Utöver de handgripliga brandsläckarna och brandfiltarna, kan man se till att det material som huset, lägenheten eller radhuset är målat med färg som kan förhindra eld- och rökutveckling. Det är då färg som inte fattar eld.

En fogning ger fler positiva effekter

Om man väljer att göra extra fogningar hemma, och täpper till alla springor, luckor och hål blir det både snyggare, tystare och mindre eldfängt hemma. Det gäller då att man använder fog som skyddar mot en brand. Det innehåller ämnen som inte tar åt sig varken av röken eller hettan. Samtidigt blir det även ljudisolerat samtidigt som det blir isolerat mot en eventuell brand.

Anlita företag som arbetar med brandsäkerhet

När man väl har sett över brandsäkerheten hemma, kan man alltså med fördel anlita ett företag som arbetar med att förebygga bränder. De kan komma och hjälpa dig med att se över brandsäkerheten hos dig och sedan komma med bra förslag på vad du kan göra. Med en fogning av ditt hem, är det som en mini-renovering när du ser över och förnyar det som behöver förnyas och tätas. Här kan du läsa mer om fogningar i Stockholm på: http://www.brandkraft.se.

Tänk på ventilationen när du ska köpa hus

5 nov 2018

I Stockholm finns det väldigt många villor och småhus. Både nära och längre bort ifrån stan breder villaområdena ut sig, som en lantlig kontrast till det myllrande storstadslivet. Även om villor kanske inte är det första man tänker sig när man tänker storstad finns det många Stockholmare som när de blir lite äldre och skaffar barn gärna köper ett hus och flyttar en bit ut från stan, för att få lite lugn och ro och ett mer harmoniskt boende.

Se upp med mögel och fukt

När man ska köpa en villa finns det mycket att tänka på, och det är viktigt att man låter göra en ordentlig besiktning av huset och kollar efter mögel och andra potentiella fel. Om man missar ett fel som borde kunnat upptäckas räknas det nämligen inte som ett dolt fel och du kan inte kräva kompensation för dem. Tvärtemot vad många tror gäller detta också mögel och fuktskador.

Mögel och fukt räknas nämligen till den typ av skador som ska kunna upptäckas vid en ordentlig besiktning. Med fuktmätare och ett gott luktsinne kan en duktig kontrollant upptäcka fukt och mögel innanför väggarna i till exempel källare eller badrummet, skador som ibland kan vara tillräckliga för att man ska avstå från att bjuda på huset.

Ventilationen viktig för välbefinnandet

En av husets funktioner som till stor del hänger ihop med uppkomsten av fukt och mögel är ventilationen. En god ventilation är A och O i ett hus. Inomhusluften påverkar både vår och husets hälsa på ett avgörande sätt. Det är inte nyttigt att bo i ett hus med dålig ventilation, det får oss att må dåligt, tappa koncentrationen och ger oss i längden ökad risk för allergier och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontrollera alltid ventilationen vid husköp i Stockholm

Du bör alltid ta in en ventilationsfirma för att undersöka ventilationen när du letar hus i Stockholm. Om ventilationen befinns vara underdimensionerad kan man visserligen bygga ut den, men ofta kostar det mycket pengar. Det kan också hända att fläktar och kanaler är igensatta av smuts, då kan de rensas och det kostar så klart inte lika mycket. Detta är kunskaper som du har nytta av när det är dags att räkna och bjuda på huset.

Vad har huset för ventilationssystem?

Beroende på vad det är för ventilationssystem i huset kan man förbättra ventilationen olika mycket. I ett hus med självdrag är det ofta ganska dålig ventilation på sommaren men bättre på vintern. Mekanisk frånluft ger en god och jämn ventilation sommar som vinter och ett FTX-system använder sig dessutom av använd, uppvärmd frånluft för att värma upp den svala luft som kommer in, en lösning som sänker värmekostnaderna på huset. Se till att plugga på på de olika ventilationssystemen och kolla alltid hur huset är ventilerat när du ska köpa villa.

Bra luft ett måste i långa loppet

Genom att säkerställa att huset har en god ventilation innan du börjar bjuda har du gjort dig och din familj en stor tjänst. Att hamna i ett hus med för dålig ventilation är inte kul och kan vara direkt skadligt i längden. Att förbättra ventilationen kan bli en stor kostnad, så ha det med i budgeten när du planerar budgivningen. Läs mer om hur du kan förbättra ventilationen i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

Det är inte bara att köpa hus

4 nov 2018

I en alltmer skakig tid gällande priser för bostäder så finns det all anledning att ta det lite försiktigt. Särskilt gäller detta i städer av en större storlek och här får Stockholm bli det tydligaste exemplet.

För några år sedan var det riskfritt att köpa en bostad. Du visste att du skulle kunna köpa den, bo några år och sedan sälja den för en ett högre pris. Många miljonärer har skapats genom att köpa- och sälja i rätt tid i Stockholm. Av allt att döma så är sötebrödsdagarna slut nu - eller åtminstone tillfälligt placerade i skafferiet. Det är osäkrare nu och du kan inte räkna med att sälja med vinst.

Från både mäklare och banker så rekommenderas att man säljer först och köper sedan; ett tidens tecken som visar på allvaret. Hade den här texten skrivits i fjol så hade det motsatta scenariot - köpa först och sälja sedan - fortfarande varit gångbart. Det första rådet vi kan ge dig som ska köpa hus i Stockholm är alltså följande: se till att du sålt din tidigare bostad innan så att du vet hur mycket pengar du har att lägga på huset i fråga.

Köp ditt drömhus - men kom ihåg din flyttstädning

Så; du har lyckats sälja din lägenhet och du har också lyckats hitta ett hus som du precis skrivit under kontraktet på? Grattis, nu börjar det roliga. Det roliga som ligger i att få flytta in, börja sätta ihop det hem som ska bli ert under, förhoppningsvis, resten av era liv och där ni kommer att se era barn växa upp. Härligt.

Men, innan dess - det finns lite praktiskt att tänka på också. Först och främst så gäller det att vara ute i den tid ni kommit överens om med köparen av er lägenhet. Det innebär att ni ska hinna bära ut alla era möbler, tömma era förråd, packa ihop alla era kläder, porslin och allt annat ni äger och bära allt detta till en flyttbil. Det är något som tar tid - betydligt längre tid än vad ni tror.

För att undvika konflikter och onödig stress så rekommenderas en flyttfirma. Det kostar lite extra, men genom detta så säkerställer ni också att allt sker på utsatt tid och att ingenting riskerar att skadas. Om så skulle ske så är det viktigt att den flyttfirma ni anlitat är försäkrad och det ska ni kolla upp innan. Se gärna över om flyttfirman arbetar efter Bohag 2010 också - det är ytterligare en garanti för att förstklassigt jobb.

Betala inte din flyttstädning i förskott

Det andra - och jobbigaste - som ska göras är att flyttstäda. En flyttstädning kommer ni inte undan om ni inte skrivit in det i kontraktet. För att göra det så krävs det också en reducering av priset för bostaden. Då är det ofta en bättre lösning att, även här, ta hjälp och anlita en städfirma i Stockholm för er flyttstädning.

Precis som vid flyttfirman så bör ni kolla upp lite kring städföretaget och hur pass vana de är vid flyttstädning; hur ofta har man gjort det, vilken lathund följer man, lämnas garanti på jobbet och vad händer om köparen kommer med klagomål?

Ett bra tips är att betala i efterhand och aldrig i förskott. Anser köparen att städningen är undermålig så har ni större chans att se städföretaget städa om ifall ni ännu inte betalat. Betala efter att er flyttstädning blivit besiktigad och godkänd.

← Äldre inlägg