När ska man egentligen köpa hus?

Frågan i rubriken är väldigt svår att svara på. Dels så handlar det om mognad, det handlar om vilken fas i livet man befinner sig i – har man barn så är naturligtvis ett eget hus något som ger ett större utrymme – och dels så kommer svaret även med flera dimensioner av ekonomi.

Har jag råd, hur mycket kostar huset, kommer huset i fråga att vara en bra affär eller kommer värdet att sjunka i framtiden? Viktiga frågor som också måste ställas innan man är redo att köpa ett hus. Ett bra sätt att reda ut lite kring det senare är att göra egna efterforskningar. Här kan man exempelvis använda sig av mäklarsidors statis över sålda objekt och genom detta försöka se tydliga mönster. Är området hett, har priserna ökat och är de på väg nedåt igen? En slags spekulation som går att jämföra med aktiehandel eller handel med exempelvis värdepapper.

Detta dock så klart med en markant skillnad, du ska trots allt bo och leva i huset och därför tycker vi att man ska tänka lite mer på trivsel än vad man gör på det ekonomiska. Åtminstone den ekonomiska framtiden – man vill naturligtvis inte betala för mycket för stunden; men då framtiden är oviss så kan man låta spekulation kring eventuella höjningar och sänkningar av priset spela en andrafiol.

Säger vi när som i meningen När ska man köpa ett hus under året så är svaret dock: du ska köpa under sommaren. Detta då priserna ofta är lägre just under sommaren och här kan vi även räkna exempelvis november och december som månader där en bra affär ofta är möjligt att göra. Köper du däremot ett hus i oktober eller maj så finns det en risk att du betalar mer än du kanske borde göra.

Om vi nedan ställer samman några punkter som visar på att du är mogen att köpa ett hus så kanske vi kan ge en lite bättre bild. Märk väl; det här är en ren generalisering och vi tar inte hänsyn till personlig mognad och karriärer.

  • Ni har arbeten. Det är lättare att köpa ett hus om man är ett hushåll med två vuxna personer och detsamma gäller naturligtvis även om vederbörande har två inkomster. Naturligtvis så beror det även på var i Sverige man köper sitt hus; det är trots allt en markant skillnad i pris mellan Bollstabruk och Lidingö.
  • Ni har råd: det hör naturligtvis ihop med ovanstående punkt. Viktigt är att ni räknar på allt som kommer med det hus ni är intresserad av. Behöver det göras någon renovering i framtiden? Vill ni göra någon renovering i förskönande syfte? Är exempelvis bergvärme en investering för att sänka era omkostnader på sikt? Banken spelar också en viktig roll i detta. Ert lånelöfte – som ni bör ha innan ni ger er ut på jakt – visar klart och tydligt hur mycket ni har att röra er med. Överskatta inte er ekonomi och räkna inte hem pengar som ni inte har.
  • Ni har tålamod. Ett husköp är förmodligen den största affären som ni kommer att genomföra. Ett bra tecken på att ni är mogna är att ni inte låter er stressas in ett beslut och att ni inte kastar er in i budgivningar på objekt som egentligen inte är intressanta. Kort och gott – ni vill köpa hus: men ni är beredda att vänta till dess att rätt objekt visar sig.