Vad innebär egentligen en OVK-besiktning? Och vem måste göra en sådan? I Stockholm kan du få hjälp med att reda ut vad som ingår i en OVK samt även få hjälp med att få en sådan besiktning utförd.

Vad är egentligen en OVK? De allra flesta av oss har säkert någon gång stött på uttrycket, men vet man vad det innebär? En OVK är en obligatorisk ventilationskontroll och är precis som det låter, något man måste göra. Men för vem är den då obligatorisk? För den som äger en fastighet eller ett hus med ett ventilationssystem så är det nödvändigt med regelbundna kontroller av ventilationen. Man brukar säga att det räcker gott att göra en sådan efter ungefär fyra, fem år, men det kan också bero på vad det är för typ av ventilation och fastighet det handlar om.

Gör en OVK-besiktning för att se att ventilationen är hel

Så alltså, alla som äger ett hus i Stockholm behöver göra sådana här typer av kontroller. Vid en sådan besiktning så gås hela systemet igenom för att se så att allting fungerar som det ska och att alla delar är hela. För att få en OVK utförd behöver den som äger fastigheten själv kontakta en besiktningsman och en ventilationsfirma. Fastighetsägaren får sedan papper på att allting ser bra ut, eller i vissa fall, vad som behöver åtgärdas kring ventilationen. Det är viktigt att OVK görs regelbundet så att man kan säkerställa att inomhusluften är tillräckligt bra.

15 Feb 2022