Hemmet är vår trygga vrå där vi kan umgås med familj och vänner. Det är därför extra viktigt att se över och förebygga brandskyddet så att man vet hur man ska agera om olyckan är framme.

Alla bränder som uppstår är från början små. därför är det viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka en brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring som reagerar på den livsfarliga brandröken och varnar. Det bör finnas en brandvarnare på varje våningsplan i en bostad och de ska helst placeras där trappan slutar till den övre våningen. Också nära sovrummet ska man ha en brandvarnare men även vid köket eftersom det är där som de flesta bränder startar. En brandvarnare ska helst monteras mitt i taket och minst femtio centimeter från väggen. Viktigt att tänka på är att inte placera brandvarnaren nära ventilationsöppningar och glöm inte att regelbundet testa den.

En pulversläckare passar bra i hemmet

Även en brandsläckare är till stor hjälp då en brand uppstår. Det finns olika typer av brandsläckare som vatten- , pulver- och skumsläckare. Mest förekommande i hemmet är en brandsläckare med pulver. Detta för att de är så gott som underhållsfria till skillnad från skumsläckaren. De är även lätta att använda för en oerfaren person. Pulver släcker även en brand snabbt. Enda nackdelen är att pulver också smutsar ner mer än de andra brandsläckarna. Men det gör även en brand och att slippa en större brand uppväger nog nedsmutsningen för de allra flesta. En brandsläckare är idag även en relativt billig skyddsutrustning och många har även en i bilen.

Ha gärna mer än en brandsläckare

Det är viktigt att tänka på var man placerar brandsläckaren, så att den syns och är lätt att få tag i då olyckan är framme. Den kan gärna placeras vid ytterdörren ifall att även grannen skulle behöva hjälp med släckning av brand. Men viktigt är att försäkra sig om att alla i familjen eller de som vistas i lokalen vet var den placeras. Man kan med fördel investera i fler än en brandsläckare. Då kan det var bra att ha en i närheten av sovrummet och den andra i anslutning till köket. Har man använt sin brandsläckare måste man omedelbar lämna in den och få den omladdad igen. Normalt håller en brandsläckare i tjugo till tjugofem år, men den bör kontrolleras vart femte år så att man vet att den fortfarande fungerar.

28 May 2020