Det är inte alltid lätt att välja värmepump – en uteluftspump kan passa bättre i Malmö än i till exempel en stockholmsförort som Huddinge. Detta eftersom en uteluftspump inte bör vara i en miljö som understiger 20 minusgrader, något som det föreligger en större risk för ju längre norrut man är.

Däremot kan en ytjordvärmepump istället passa bättre söderöver – detta på grund av att pumptypen kräver en stor tomtyta, något som det finns mer av i södra Sverige. När man har valt pumptyp ska man sedan också välja rätt märke och modell – för dessa ändamål finns energimyndigheten till hjälp som regelbundet testar värmepumpar i sin anläggning i Huddinge. I deras test har ett antal luftvattenvärmepumpar undersökts – och det är enkelt att jämföra dem.

Dyra pumpar sparar inte alltid mest

Den dyraste av alla pumpar som energimyndigheten har testat kostar 113 000 kr och har en maxeffekt på 9,2 kW. Energibesparingarna man gör med den här pumpen beräknas till 9 500 kWh/år – en siffra som kan jämföras med den allra billigaste värmepumpen i testet.

Den billigaste har nämligen ett pris på endast 61 900 kronor, men ger samtidigt en årlig energibesparing på 9 600 kWh. Den näst billigaste pumpen sparar ännu mer – 9 700 kWh per år med ett pris på 69 000 kronor.

Den pump som sparar allra mest energi åt husägaren är den som är näst dyrast. Med ett pris på 96 900 kronor ger den en årlig energibesparing på hela 10 000 kWh.

OBS: Dessa siffror gäller för hus med ett energibehov på 15 000 kWh per år. Vid högre energibehov kan siffrornas förhållande till varandra ändras.

Samma princip kan appliceras på varmvattenberedningen

Den dyraste är återigen inte den som presterar bäst. Med en temperatur på 56 grader i tanken och en produceringsmängd på 590 liter får den se sig slagen av flertalet andra pumpar. En av de andra värmepumparna, som är ca 20 000 kronor billigare (93 375 kr), klarar av att producera en mängd på 740 liter varmvatten som är 40 grader varmt. Temperaturen i tanken är också 2 grader högre än hos den dyraste.

Det är dock inte bara temperatur och mängd som avgör om en värmepump är bra eller inte. Flera andra faktorer spelar in så som ljudnivå och energiförluster. På dessa två områden presterar den dyraste pumpen bäst i testet.

Här kan du läsa mer om kvalitativa värmepumpar. 

15 Dec 2016