Tänk dig att du som villaägare och kan slippa betala för uppvärmningen av ditt hus. På somrarna har du producerat så mycket el att du gott och väl kan sälja el till dina grannar. Det som du har sålt för, sparar du till den dag, kanske snart, under vintern, kan köpa el av din närmaste elproducent. På det sättet slipper du betala för din egen uppvärmning. Och det är inte bara uppvärmningen som du slipper betala. Du slipper betala för att koppla upp din dator på elnätet, din mobil och din TV på elnätet. Du sparar tusenlappar på att bli din egen elproducent. Så varför inte låta installera dina egna solceller på taket till din villa?

Behöver inget bygglov

Du vet väl om att du inte behöver npågot bygglov för att installera solceller på ditt villatak? Det är regereingens uttryckliga önskan att uppmuntra till fler självständiga elproducenter. Det är en bra affär för din egen del, men även för oss andra, då vi alltmer måste övergå till att använda oss av förnyelsebar energi, och sluta med att använda den energi som kommer ur fossila energikällor. De förnyelsebara energikällorna som sol, vind och vatten – som låter som sångtexten till en låt av Ted Gärdestad – är det slags energi som vi ska använda oss mer av.

Får ett statligt bidrag 

Du kan få ett investeringsstöd om du installerar solceller på din villa. Det ligger på cirka 30 prcent och du kan ansöka  om det statliga bidraget när du installerar solceller på ditt villatal. Och det gäller hela solcellsanläggningen. På detta sätt blir det en investering in i framtiden på så sätt att om de sedan vill sälja villan, har du ökat värdet på villan genom att vara en egen elproducent.

Får göra Rot-avdrag på jobbet

Inte bara det statliga stödet, är till för att uppmuntra till investeringar i solceller, du kan även som kund, dra av på Rot-avdraget när du ber en elektriker komma och isntallera solcellerna åt dig.  Om du kan  dra av alla dessa bidrag från det pris som du betalar för att installera solcellerna, kommer du verkligen att vinna på hela installationen. 

Visste du att?

  • På två timmar tar jordfen emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett enda år.
  • Av all den energi som träffar en solcellspanel omvandlas 15-20 procent till el – och det utan någon som helst påverkan eller förstöring av miljön.
  • Att det inte behöver vara solsken och klart väder för att en elproduktion ska kunna ske av solskenet.
29 Nov 2018