Med en värmepump tar du upp den solenergi som lagrats i vatten, berg, mark och luft. Kontakta en firma som kan leverera moderna värmepumpar i Stockholm.

Den villaägare som tycker att kostnaderna för uppvärmning börjar bli för höga, brukar vanligtvis se över husets isolering. Det är klokt och att elda för kråkorna är ingen bra lösning. När möjligheterna till förbättrad isolering är uttömda kan det vara idé att se över villans uppvärmningssystem. De som har oljeeldning eller direktverkande el är bara att beklaga, men det finns lösningar.

Av hänsyn till miljön och klimatet, ska vi idag inte värma hus med fossila bränslen eller enbart med högvärdig energi från el. Istället blir värmepumpar ett smart alternativ. En värmepump drivs visserligen av el men den kan leverera upp till fem gånger mer energi för uppvärmning än vad den förbrukar.

Värmepumpar i Stockholm – energi från luft eller berg

Du bor i en villa som byggdes på 1970-talet. På den tiden var det modernt att installera radiatorer med direktverkande el. Vi ansåg oss ha tillgång till ett överflöd av elektricitet som framställdes vid kärnkraftverk och av kolkraftverk. Energikällorna har blivit ifrågasatta av olika skäl och några har lagts ner samtidigt som elpriserna har gått i taket.

Du bedömer att installation av en luft-luftvärmepump kan vara ett sätt att sänka uppvärmningskostnaderna. Med en sådan värmepump tar du upp uteluftens energi och flyttar in den i huset. Du kontaktar en firma som sysslar med installation av värmepumpar i Stockholm. Du får en offert från firman inklusive installation och service. Mer om värmepumpar kan du läsa här: värmepumparstockholm.com

21 Jan 2023