En högre uppvärmningskostnad för en villa kommer ofta av att man har problem med något typ av läckage. Primärt dock - innan vi pekar på vilket typ av läckage som är vanligt - så är naturligtvis den stora anledningen till vilken typ av kostnad man får också vilken typ av energikälla man har.

Man kan sänka kostnaderna markant om man byter till exempelvis bergvärme och värmer sitt hus genom denna energibrunn snarare än genom exempelvis fjärrvärme; man brukar räkna med att rätt dimensionerat borrhål samt rätt typ av bergvärmepump kan sänka de årliga energikostnaderna med upp till 80% - något som naturligtvis gör en enorm skillnad.

“ Oavsett vilken energikälla du har så kommer uttjänta fönster påverka din uppvärmningskostnad negativt. Släpper de ut varm luft och låter kall luft komma in så kostar det pengar. Här gör ett fönsterbyte stor skillnad; en investering som räknas från dag ett “

Dock, oavsett energikälla så måste man som husägare se över om det finns något läckage. Vårt tips är tudelat här: antingen så handlar det om att taket inte är tätt eller också så är det fönstren som inte är det. Det senare är vanligare och där fönstren man har på huset, helt enkelt, släpper in kall luft medan varm luft inifrån åker ut. Är så fallet så är faktiskt energikälla av akademisk betydelse - här kommer man som husägare ändå att elda för kråkorna.

Där kan ett fönsterbyte verkligen göra skillnad. Vi kan säga att du bor i Stockholm och står inför det faktum att dina fönster är otäta och att de dessutom är för slitna för att renovera (något som är ekonomiskt fördelaktigt).

Tänk på detta vid ett fönsterbyte i Stockholm

Vi tänkte rada upp några punkter som du bör ha i åtanke vid ett fönsterbyte i Stockholm; små detaljer som kan leda till ett bättre boende och där priset inte blir alltför högt. Just priset kan annars vara avskräckande vid ett fönsterbyte och där är vårt råd att man ser det som en långsiktig investering: du kommer att tjäna igen pengarna inom några år och redan från dag ett så kan du börja räkna hem vinsten sett till att värmen stannar inomhus. Med detta sagt - här är våra tankar kring ett fönsterbyte:

  • Fler offerter ger bättre priser: Du ska definitivt inte nöja dig med att kontakta ett företag. Ju fler företag som erbjuder fönsterbyte i Stockholm du begär offerter från, desto bättre förhandlingsläge har du skaffat dig. Var dock medveten om att kvalitet ska gå i första rummet - något som hör ihop med referenser från tidigare kunder. Det vill säga: du bör ringa några referenser innan du skriver på ett avtal med ett företag.

 

  • Rot-avdraget: I och med att du kan använda rot-avdraget vid ett fönsterbyte så kommer du ganska lindrigt undan rent prismässigt. Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak på 50.000 kronor per år. Glöm inte att se över huruvida du är berättigad att använda Rot innan.

 

  • Val av fönster. Det finns väldigt många olika fönstertyper och ett av de mer populära nu för tiden handlar om PVC. Just plastfönster har utvecklats och anpassats efter hur vårt klimat ser ut; numera så är det ingen risk för att det ska bli kallt inomhus eller att fönstren i fråga ska gå sönder. Plastfönster är billigare och - framförallt - underhållsfria - något som inte träfönster är.
7 Jan 2018