Underhållsplaner är inget man ska ta så lätt på. Det handlar om att noga dokumentera i vilket skicka en byggnad befinner sig och hur man ska underhålla den.

En underhållsplan handlar inte om att veta vad som ska göras med en fastighet på några få korta år. Det är en långsiktig plan som läggs för att du ska veta hur du ska gå tillväga för att behålla din fastighet intakt och se till att allt som har med den att göra blir ekonomiskt försvarbart i längden.

Först och främst behöver du göra en besiktning av din fastighet. Detta för att du ska få ett grepp om dess nuvarande status. Det gäller både de yttre områdena och även de inre, vilket inbegriper de samfälligheter och gemensamma utrymmen det kan vara frågan om ifall det är en bostadsrättsförening.

Underhållsplaner kan ta tid att upprätta

Att upprätta en underhållsplan kan ta sin lilla tid. Och det får det göra. Det är mycket du ska ta hänsyn till. Allt behöver gås igenom så att det inte uppstår frågor efteråt, utan det ska helst flyta på helt smärtfritt över en längre tid. Akuta frågor som kommer upp tas förstås i stunden.

Det är vanligt att man har en underhållsplan för alla typer av byggnader Det kan gälla en bostadsrättsförening men även vanliga hyresrätter. Utöver det finns underhållsplaner för byggnader som fungerar som kontor eller för stora industrier, men även för köpcentrum. För att inte tala om alla sportarenor som finns.

6 Sep 2022