Glöm låga små torp med små fönster. Dagens timmerhus är moderna, funktionella hus som smälter in i naturen och byggda av naturens eget material. Hållbart, ekologiskt och miljövänligt.

Timmerhus förknippar kanske en del av oss med riktigt gamla stugor. Man tänker sig härbren och låga stugor på Skansen. Man ser framför sig gråa små enkla bostäder från gamla tider. Man kanske tänker på nybyggare i Amerika. Faktum är att timmerhus ligger helt rätt i tiden. Om man vill tänka hållbart och ekologiskt, så är timmerhus toppmodernt. Inte bara för att trä och timmer är förnyelsebart material, det är också beprövat sedan tusentals år. Man vet att timmer, rätt skött, håller mycket länge.

Hur ser timmerhus ut idag?

Det måste inte se ut som ett litet torp på ett museum bara för att byggnadsmaterialet är timmer. Förr byggde man lågt och litet för att slippa värma upp alltför stora ytor. Ibland var det bråttom också, och det viktigaste var att få tak över huvudet. En del timmerhus byggdes så småningom ut och blev större. Dessutom hade man ofta flera olika byggnader på tomten, med olika funktioner.

Idag bygger vi moderna bostäder med samma material, men anpassade för vår livsstil och standard. Hus som byggs med timmer idag, smälter in i naturen på ett estetiskt vis, utan att göra avkall på arkitektur och bekvämlighet. Man använder ett tusenårigt material på ett modernt vis. Kombinationen hållbarhet och modern design gör dem högaktuella. Glöm små fönstergluggar som i gamla torp, idag kan du ha stora fönsterpartier utan problem.

Miljövänliga Attefallshus, fritidshus eller permanentboende

Vill du testa först innan du bestämmer dig för att bygga din bostad helt i timmer, kan du alltid börja med ett Attefallshus. Eller om du ska bygga ett fritidshus, gör det i timmer. Timret som används är arktisk furu, som har vuxit långsamt och är mycket hållbart. Den arktiska furun absorberar fukt och avger fukt när luftfuktigheten sjunker. Akustiken i ett timmerhus är optimal. Inomhusluften är frisk och risken för astma och allergier minskar.

Troligen blir du inspirerad att så småningom bygga din permanentbostad i timmer. Egentligen är det inga konstigheter, det är ett uråldrigt byggnadsmaterial som man på senare tid har återupptäckt. Mycket tack vare att det under 1900-talets senare del experimenterades med nya oprövade material som visat sig ha olika svagheter. Ibland rent av ohälsosamma effekter. Att återgå till det beprövade är inte bara klokt, det är miljövänligt också.

17 Sep 2020