I Stockholm finns det väldigt många villor och småhus. Både nära och längre bort ifrån stan breder villaområdena ut sig, som en lantlig kontrast till det myllrande storstadslivet. Även om villor kanske inte är det första man tänker sig när man tänker storstad finns det många Stockholmare som när de blir lite äldre och skaffar barn gärna köper ett hus och flyttar en bit ut från stan, för att få lite lugn och ro och ett mer harmoniskt boende.

Se upp med mögel och fukt

När man ska köpa en villa finns det mycket att tänka på, och det är viktigt att man låter göra en ordentlig besiktning av huset och kollar efter mögel och andra potentiella fel. Om man missar ett fel som borde kunnat upptäckas räknas det nämligen inte som ett dolt fel och du kan inte kräva kompensation för dem. Tvärtemot vad många tror gäller detta också mögel och fuktskador.

Mögel och fukt räknas nämligen till den typ av skador som ska kunna upptäckas vid en ordentlig besiktning. Med fuktmätare och ett gott luktsinne kan en duktig kontrollant upptäcka fukt och mögel innanför väggarna i till exempel källare eller badrummet, skador som ibland kan vara tillräckliga för att man ska avstå från att bjuda på huset.

Ventilationen viktig för välbefinnandet

En av husets funktioner som till stor del hänger ihop med uppkomsten av fukt och mögel är ventilationen. En god ventilation är A och O i ett hus. Inomhusluften påverkar både vår och husets hälsa på ett avgörande sätt. Det är inte nyttigt att bo i ett hus med dålig ventilation, det får oss att må dåligt, tappa koncentrationen och ger oss i längden ökad risk för allergier och hjärt- och kärlsjukdomar.

Kontrollera alltid ventilationen vid husköp i Stockholm

Du bör alltid ta in en ventilationsfirma för att undersöka ventilationen när du letar hus i Stockholm. Om ventilationen befinns vara underdimensionerad kan man visserligen bygga ut den, men ofta kostar det mycket pengar. Det kan också hända att fläktar och kanaler är igensatta av smuts, då kan de rensas och det kostar så klart inte lika mycket. Detta är kunskaper som du har nytta av när det är dags att räkna och bjuda på huset.

Vad har huset för ventilationssystem?

Beroende på vad det är för ventilationssystem i huset kan man förbättra ventilationen olika mycket. I ett hus med självdrag är det ofta ganska dålig ventilation på sommaren men bättre på vintern. Mekanisk frånluft ger en god och jämn ventilation sommar som vinter och ett FTX-system använder sig dessutom av använd, uppvärmd frånluft för att värma upp den svala luft som kommer in, en lösning som sänker värmekostnaderna på huset. Se till att plugga på på de olika ventilationssystemen och kolla alltid hur huset är ventilerat när du ska köpa villa.

Bra luft ett måste i långa loppet

Genom att säkerställa att huset har en god ventilation innan du börjar bjuda har du gjort dig och din familj en stor tjänst. Att hamna i ett hus med för dålig ventilation är inte kul och kan vara direkt skadligt i längden. Att förbättra ventilationen kan bli en stor kostnad, så ha det med i budgeten när du planerar budgivningen. Läs mer om hur du kan förbättra ventilationen i Stockholm på: http://www.ventilationstockholm.nu.

5 Nov 2018