Om det börjar växa mossa och alger på ditt villatak, är det dags att tvätta. Då undviker du framtida problem. Kontakta en firma som utför taktvätt i Göteborg.

Tak tvättas inte enbart av estetiska skäl. Att ha mossa och alger på taket kan ge ett falskt intryck av att huset är naturskönt och miljövänligt. I verkligheten kan beläggningar av smuts och annat till slut skada taket och leda till läckage. Att anlita en professionell firma, som sysslar med att tvätta tak, kan därför vara en bra investering.

Ditt hus finns i södra Göteborg. Villan har ett tegeltak som en gång i tiden var mycket vackert. Tidens tand, nederbörd och avgaser har dock satt sina spår. Det röda tegeltaket har fått ränder i grönt till följd av olika beläggningar.

Taktvätt med proffs

Vid den årliga kvartersfesten i villaområdet, tar en granne dig till sidan. “Har du hört att grannarna tycker att ditt villatak ser förskräckligt ut”, frågar grannen, “Det vet jag inte och ingen har sagt något till mig”, svarar du. “Några tycker att ditt tak skämmer ut hela kvarteret och dessutom riskerar du att takets livslängd kommer att förkortas”, fortsätter grannen.

Du har ingen utrustning för att tvätta ett tegeltak och du vet inte heller hur det ska gå till. Men du vill inte försämra grannsämjan. Dagen efter festen ringer du därför en firma som utför taktvätt i Göteborg. Firman garanterar att tvätten genomförs med rengöringsmedel som är miljövänliga och som inte är skadliga för naturen.

29 Apr 2023