Stockholm och en flytt där blir lite mer speciell än vad en flytt i en annan stad blir. Detta på grund av att det finns så mycket som spelar en stor roll i Stockholm i form av yttre omständigheter och faktorer som påverkar. Ser man till exempel på hur trafiken i Stockholm ser ut och jämför den med hur trafiken i en mindre stad ser ut – ja, då förstår man också att en flytt tar längre tid att genomföra och att man inte har råd med att misslyckas med exempelvis packningen.

Kort sagt; får man inte plats med allt sitt bohag i Stockholm så kommer detta att innebära att flytten i fråga förlängas med några timmar. I en mindre stad – ja, då är det bara vid ett sådant läge att åka ytterligare en gång och hämta det som från en början inte fick plats. Vidare då – hur kan vi säga att en flytt i Stockholm är svårare? Vi räknar upp några fler punkter utöver trafiken.

  • Det är svårt att hitta en lämplig plats att ställa sitt fordon på i Stockholm och detta påverkar i allra högsta grad hur lång tid en flytt tar. Ju längre bort man får ställa sig – ja, desto längre tvingas man också gå.
  • Fastigheternas utformning. Att man bor i högre fastigheter i Stockholm gör att flytten blir svårare och ibland att anse som omöjlig. Det finns ofta inte tillräckligt stora hissar, trapporna är för smala och det handlar även i övrigt om trånga passager. Vid tyngre flyttar – exempelvis en pianoflytt – så måste man ofta i Stockholm använda sig av exempelvis en skylift. En skylift som man måste anlita en professionell flyttfirma för och därför blir en pianoflytt också lite mer kostsam i Stockholm. En nödvändig kostnad dock; något vi ska återkomma till senare.
  • Svårt att hitta ett lämpligt fordon. Till allt detta ska man också addera att större fordon inte växer på träd i Stockholm och att man dessutom har stor konkurrens om de få som finns – det sker nämligen extremt många dagliga flyttar i staden.

Hur löser man då dessa problem i Stockholm? Jo, man tar – precis som vid en pianoflytt som vi nämnde ovan – extern hjälp och man anlitar en flyttfirma i en större utsträckning än vad privatpersoner i övriga Sverige gör.

Det handlar alltså inte om att en person i Stockholm på något sätt är latare – det handlar om att det finns svårigheter med flyttar som kräver professionell hjälp; en pianoflytt, en flytt i innerstaden, brist på tid och hur man bor – allt spelar in i Stockholm.

Kan man då betala lite extra för att få en pianoflytt utförd med hjälp av en skylift  – ja, då är detta också ett måste. Att lämna pianot i fråga är – helt enkelt - inget alternativ.

24 Jun 2017