Om det kluckar i vasken, eller luktar illa, kan det vara ett tecken på att rören är skadade. Låt en erfaren firma inspektera rören och åtgärda stopp i avlopp.

I de flesta flerbostadshus uppstår förr eller senare stopp i avlopp. Egentligen är det inte så konstigt. Matfett och matrester hamnar inte alltid i påsen för matavfall. För många känns det enklare att spola ut sådant i diskhon. Syns det inte så finns det inte. Och vad som spolas ut via toaletten, vill vi inte alltid veta.

Du har förvärvat ett antal fastigheter med hyreslägenheter. Husen är byggda för mer än sextio år sedan och tidigare ägare har förmodligen inte skött underhållet efter konstens alla regler. Din fastighetsskötare får ständigt klagomål om att det kluckar och luktar illa både från diskhoar och golvbrunnar.

Stopp i avlopp – inspektera och åtgärda

Du är rädd för att avloppen är skadade och att läckage kan uppstå i fastigheterna. Sådana reparationer är kostbara och skapar olägenheter för boende. Du kontaktar därför en firma som vet hur stopp i avlopp ska lokaliseras och inte minst åtgärdas. Firman börjar med att inspektera avloppsrören med en specialkamera. Du får en dokumentation över var det finns proppar och om det finns skador.

Resultatet från inspektionen är ganska positivt. Det finns några rör som är skadade, men de kan bytas ut. Matfett och feta tvålar har gett avlagringar i rören, som successivt byggts på och bildat proppar. Du ger firman i uppdrag att spola ledningarna med högtryck och med tempererat vatten.

Ta reda på mer info om stopp i avlopp här: https://www.stoppiavlopp.nu/ 

9 Jan 2023