Att investera i solceller i Falun är för många något som lockar. Solceller är inte bara ett klimatsmart alternativ till fossila bränslen. Det kan också vara en investering för framtiden.

Att vara självförsörjande med grön el är lockande och inspirerande. Och man behöver inte bo söderut för att det ska löna sig. De soltimmar som erbjuds under sommarhalvåret är mer än tillräckliga för att också kunna lagra el till årets mörkare timmar. Läs vidare om du är Falubo och funderar på att skaffa solceller i Falun. Det kan vara en investering för framtiden på mer än ett sätt. Du bidrar till ett hållbart klimat och en grönare framtid genom att minska användandet av fossila bränslen. Men du kan också bli självförsörjande i det avseendet att du kan sälja överskottselen till ett kraftbolag.

Solceller är en långsiktig investering

Om man skaffar en eldriven bil kan man även tanka bilen med sin egen elektricitet. Eftersom samhället har som mål att bli fossilfritt kommer elbilar vara det huvudsakliga transportmedlet i framtiden. Då kan det vara trevlig att kunna ombesörja upptankningen av bilen själv. Det är bra att veta är att man även kan få skatteavdrag för att man främjar grön teknik när man investerar i solceller. Det kostar så klart en slant att uppföra sina solceller men på sikt kommer det att löna sig om man är beredd att göra den initiala investeringen. Kontakta din leverantör av solceller i Falun och ta reda på mer.

19 Mar 2022