Har ni köpt ett nytt hus? Det är underbart att få flytta in i det hus som man har satsat sin inkomst på. För de allra flesta är det i början bankens hus, då man har fått lån med huset som insats. Så småningom när man lyckats betala av lånet är ju huset ert. Många flyttar in lite äldre hus och renoverar det för att anpassa huset efter de egna önskemålen och behoven. Ibland blir man fler och behöver fler rum. Då vill man bygga ut det. 

Behöver ni anpassa huset?

Andra kanske behöver anpassa huset så att det blir mer praktiskt. Har någon blivit sämre och behöver rullstol hemma, kan det vara läge att ta bort alla trösklar och göra ingången större och med en ramp som hjälper till att ta in en rullstol. Oavsett vilket finns det hjälp att få för alla sorts ombyggnationer. Det finns de byggföretagen som har specialiserat sig på seniorbyggnationer. 

Då gör man om huset efter nya behov, kanske med ett större badrum, fler handtag, där de behövs och anpassar köket så att någon med rullstol kan arbeta i det. Ibland måste man göra om rum på till exempel nedervåningen och göra om det till sovrum. Man kanske måste göra  en ramp vid entrén så man lättare kan komma in med en rullstol, och sedan ta bort alla trösklar. Det är mycket man kan göra för att handikappanpassad ett hus.

Ta in hantverkare som gör jobbet

Oavsett vilket man behöver göra med sitt hus, kan man ta in hantverkare som gör jobbet. Vill man sedan och kan göra det, kan man själv göra lite enklare jobb, som att tapetsera. Att sätta upp nya väggar eller isolera vinden, eller källaren kan det krävas att man tar in sådana hantverkare som kan göra det. Eller så lägger man allt ansvar på ett byggföretag som ser till att allt blir gjort efter de egna önskemålen.

Anlita en totalentreprenör

Om man känner sig osäker på alla detaljer blir som de behöver byggas, kan man anlita en totalentreprenör som tar ansvaret för att alla hantverkare som behövs i de olika skeden i bygget finns på plats. Då har de egna elektriker, VVS-montörer och om man så behöver; murare som murar skrosten, eldstäder eller annat som kan behöva muras. Då släpper man ansvaret för att alla hantverkare är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kostar lite extra, men då vet du i gengäld att det blir ett bra hus för dig och din famlij.

13 Feb 2018