Ingen fastighet är bättre än sin ventilation. Det bästa av hus kan bli obeboeligt om inte den fungerar. Låt en ventilationsfirma i Stockholm kontrollera ditt hem eller ditt kontor.

Vi bor och arbetar i fastigheter av varierande åldrar och i olika skick. För vissa är bostaden arbetsplatsen och man tillbringar alltså stora delar av dygnet i samma lokaler. Att detta ställer krav på bra inomhusklimat och god ventilation är inte svårt att förstå.

Ventilationssystem varierar även de i ålder och skick. Vi har ingen aning, egentligen, eftersom ventilationen inte är synlig. Börjar man få problem med huvudvärk och liknande kan man ana att luftväxlingen inte är helt felfri utan att det börjat samlas damm och föroreningar.

En ventilationsfirma har kunskapen och instrumenten

Offentliga byggnader och fastigheter avsedda för kontor eller liknande lyder under bestämmelser om OVK-besiktning, alltså obligatorisk ventilationskontroll. Något liknande finns inte för privata villor. Det finns anledning att låta en firma göra en översyn av din ventilation likväl. Du tillbringar många timmar i hemmet och behöver veta att luften är bra, för dig och de andra som du bor med.

När du bokar tid för en undersökning kommer den ventilationsfirma du anlitar att mäta halter av olika partiklar i luften. Visar de höga värden av olämpliga ämnen är det dags att gå igenom systemen och rensa och rengöra. Efter en sådan genomgång kan man rent konkret se att halterna av partiklar sjunker.

Din och din familjs hälsa är viktig och hemmet ska vara en säker plats.

19 Jan 2022