Har ni hittat asbest i ert hus i Linköping? I så fall kan ni behöva göra en sanering. Det finns företag som är experter på olika typer av saneringsarbeten.

Asbest är inte farligt så länge man inte rör det. Men ska man utföra en renovering och riva ut isolering, gammalt kakel och plastmattor, måste man vara försiktig då det kan finnas asbest i detta. När man river ut material som innehåller asbest frigörs det små partiklar som är farliga att inandas.

Det finns särskilda regler som man måste följa i samband med att man handskas med asbest. Dels gäller det att skydda sig själv men också omgivningen. Materialet som innehåller asbest måste också packas ner i slutna behållare som märks tydligt med innehåll. Därefter ska det skickas till en miljöstation för deponering.

Hur mycket kostar en sanering av en fastighet i Linköping?

Det krävs särskild kunskap att handskas med asbest. Vill man utföra en asbestsanering av sin fastighet i Linköping ska man anlita ett certifierat företag specialiserat på sanering. Hur mycket en sanering kostar beror på arbetets omfattning och hur mycket material som måste fraktas bort. Som privatperson kan man använda sig av rotavdraget på själva arbetskostnaden.

Det kan även löna sig att jämföra priser mellan olika företag genom att ta in flera offerter. Ett seriöst företag kommer alltid ut på ett kostnadsfritt hembesök för att bedöma arbetets omfattning. I vissa fall kan man då även behöva ta prover på olika material för att fastställa om de innehåller asbest.

Läs mer och hitta info om sanering här: saneringlinköping.se

31 May 2023