Stammar som spricker är ett enormt problem i Sverige och varje år ser man att villaägare, fastighetsägare och BRF:er tvingas till dyra åtgärder i syfte att exempelvis korrigera en vattenskada. För, det är det som det i värsta fall kan handla om. Om ett rör eller en ledning - stammarna - spricker så har man ofta en vattenskada att brottas med.

Genom ett bättre underhåll och genom att vidta åtgärder i tid kan man spara både pengar och tid. Idag är en relining i Stockholm ett vanligt alternativ att använda sig av i samband med att stammarna börjar spricka eller få andra skador. Med all rätt också - en relining i Stockholm har enorma fördelar om man jämför med ett annat alternativ i form av ett stambyte. Vi radar upp några av dessa fördelar här nedan:

  • Billigare. En relining i Stockholm kostar mindre än ett stambyte. Inte minst gäller detta efterarbetet. Ett stambyte innebär att exempelvis väggar i badrum och vissa golv måste rivas ut - och byggas upp igen. Det kostar pengar. En relining i Stockholm kan ske utan att någon rivning krävs. Billigare - och dessutom bättre för miljön.
  • Smidigare. Ett stambyte kan ta några månader, att jämföra med att en relining i Stockholm tar några dagar. En relining innebär att man fodrar om inuti de befintliga stammarna och där man använder sig av epoxiplast. När plasten härdat så kommer det att innebära att nya stammar har skapats, men detta inne i de befintliga.
  • Hållbart. Med rätt företag och med rätt teknik kan en relining i Stockholm erbjuda en livslängd på närmare 50 år. Man ska veta att det någon gång kommer att krävas ett stambyte - man kan inte göra hur många relining som helst - men att detta har potential att skjuta det projektet rejält på framtiden. En relining kommer också med garantier från utförare: se till att du ges en sådan av det företag ni anlitar.

Mer om relining på denna sida: https://www.reliningstockholm.se/

16 Oct 2022