Behöver du hjälp med rivning av en gammal industrifastighet i Göteborg? Anlita då ett certifierat företag som även kan utföra en grovstädning av tomten.

En rivning av en industrifastighet kräver expertkunskaper och måste utföras av ett certifierat rivningsföretag. Innan rivningen påbörjas gör man alltid en besiktning av fastigheten för att kunna planera och sedan utföra rivningen på ett säkert sätt. Det kan vara bra att känna till att man för att kunna riva en fastighet, behöver ett rivningstillstånd. Som fastighetsägare är man ansvarig att ansöka om detta.

Det är inte ovanligt att äldre fastigheter innehåller miljöfarliga ämnen som exempelvis asbest och PCB. För att riskera att dessa inte sprids till omgivningen börjar man alltid en rivning med att sanera fastigheten. Det miljöfarliga materialet packas ner i slutna behållare som sedan deponeras enligt gällande regler.

Viktigt att rivningen utförs på rätt sätt

Hur mycket det kostar att anlita en rivningsfirma i Göteborg beror på hur stor byggnaden är och hur mycket material som måste schaktas bort till återvinningen. Behöver byggnaden saneras påverkar detta också givetvis priset. En professionell firma ska i förväg kunna bedöma kostnaden.

Priserna kan även skilja något mellan olika rivningsföretag och det kan löna sig att ta in flera offerter. Men viktigt är förstås att det företag man i slutändan väljer att anlita är certifierat och har alla de särskilda tillstånd som krävs. Detta eftersom man annars kan åka på att betala stora böter, särskilt om rivningen sker på ett felaktigt sätt med risk för allmänhetens hälsa.

28 May 2023