Det kan vara oerhört besvärande med stora träd i trädgården som står nära det egna huset, garage eller annan byggnad. Eller så står det så till att de stör utsikten. Detta kan också göra att trädgården blir mörk och dyster med dåligt ljusinsläpp på uteplatsen eller altanen.

Det är dessvärre inte ovanligt att gamla träd rasar över villor efter stormar och andra oväder. Det skapar stora och dyra skador årligen. Man gör klokt i att ta ner stora träd nära det egna huset. Förutom fallande träd kan stora rotsystem ta sig ner i husgrunden och skapa stor oreda.

Det kan tyckas att det låter lätt att själv ta ner ett stort träd, men det är det inte. Det kräver stor precision för att fälla ett stort träd 

Ta hjälp av en arborist

När det gäller trädfällningar i villaområden eller i parker så krävs det speciella tekniker för att det ska göras på ett säkert och effektivt sätt. Det är lätt att skada ledningar, fastigheter och även människor om man inte vet vad man gör.

Ett vanligt förekommende sätt är så kallad sektionsfällning, vilket innebär att man kapar trädet bit för bit. Ibland klättrar en utbildad och vertifierad trädfällare upp i trädet och ibland används en skylift. Det används mycket säkerhetsåtgärder som bland annat säkerhetslinor och kraftiga vajrar för att få trädet ditt man vill efter kapningen.

Hur gör man med trädet efteråt?

Ett eller flera stora träd som tagits ner medför mycket efterarbete. Det är lätt att förvånas hur stort ett träd är när det ligger på marken. Stammen kan man såklart kapa till och använda som ved till öppna spisen men det är ett stort arbete. De flesta vill bli av med trädstammen och grenar.

Trädet behöver forslas bort för återvinning. Allt avfall flisas och kan blir bränsle till det lokala värmeverket. Tomten efter en trädfällning blir oftast väldigt skräpig så även detta behöver lösas. Stubben är ett annat problem. Ett stort träd har väldigt kraftiga rötter som behöver tas om hand. Det går i vissa fall inte att få bort hela stubben som då istället måste fräsas bort av ett proffs. Det är ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med stubbar.

Många trädfällare erbjuder sig att göra allt efterarbete efter en trädfällning. Allt från till själva kapningen, till stubbfräsning, städning samt bortforsling av träd och grenar.

Behöver du komma i kontakt med en duktig trädfällare i Uppsala kan du läsa mer här: www.trädfällninguppsala.nu.

19 Apr 2019