Behöver du en svetsare? Att svetsa på egen hand, är för de flesta otänkbart. Att våga ge sig på en svetsning när man inte har en aning om hur man bär sig åt, eller hur en svets ens fungerar, är sällan en bra idé. Då är det bättre att lämna över en svetsning åt någon profesionell. Svetsa själv kan innebära en hel el faror och risker om man inte har den kunskap som krävs för att kunna hantera en svets.

Att svetsa material i ett hus, är nödvändigt när man ska hantera så gott som alla slags stål och metaller. Nu är de flesta metallerna redan färdigt bearbetade när de landar i ens bostad. Däremot kan det hända att man behöver reparera eller installera plåtdelar som man har på taket. Här tänker vi på de säkerhetsanordningar som man kan med fog behöva på taket.

Ibland kan behöva svetsning även i bostaden

När man behöver mer säker el

Många hantverkare har respekt för att befatta sig med allt som kräver stor hetta. En svets kräver inte bara ett kunnigt handlag utan kräver också väldigt mycket energi och ett eluttag med säkert eluttag. Man kan behöva minst 5,2 kWh med ett 16 A trefasuttag. Så när man ska svetsa bör man alltid se till så att man inte belastar elkällan på sätt som stänger ner elenergin på andra håll. Att stänga ner all el i fastigheten bara för att svetsningen ska ga rum, är ju sällan någon bra idé.

Svetsningen bör alltid ske utomhus

Och man bör inte svetsa inomhus, om man inte har säkrat innemiljön så att inte svetsflagor riskerar att spridas. Man kan få igång en riktig brand om man inte har en säker miljö. Så ska man svetsa i närheten av bostäder ska det ske utomhus. Just med tanke på risken att svetsningen sprider gnistor som kan antända bostäder och hus.

Hitta din svetsare

Eftersom det sällan är så att man behöver en specifik svetsare just till sin bostad, brukar svetsarna sällan erbjuda sina tjänster just till privatpersoner. Oftast är det inom industrin som man behöver svetsare som tillverkar maskiner, löder ihop trummor, ledningar, plåtar med mera. Man kan också behöva svetsare till bilindustrin. Där behöver man alltid svetsare för bilplåtsarbeten. Ofta hittar man svetsare som vänder sig till privatpersoner bland takplåtleverantörer och alla slags takarbetare. De som ska montera takprodukter, skortstenar och  hängrännor, stuprör och liknande bör kunna svetsa för att säkerställa att produkterna är rätt monterade och plötsligt inte ramlar ner från taket. Läs mer om svetsning på: http://www.tatsvets.se.

28 Sep 2019