Är det länge sedan som det utfördes ett stambyte i huset? Om det är så att du funderar på att köpa ett hus, bör du alltid fråga efter när stammarna senast byttes ut. Stammarna, beroende på vad de är tillverkade av, bör bytas ut åtminstone vart 50:e år, och i regel vart 20:e år. Däremellan bör man alltid undersöka hur de är, om de är hela, trasiga, slitna, har flera fettklumpar eller till och med besök av råttor. För att det inte ska bli värre, är det viktigt att ta kontakt med en VVS-firma som kan utföra ett stambyte. Eller få dit en VVS-firma som kan ta reda på om det behövs göras ett stambyte.

Kontrollera om stambyte behövs

För det första måste man få tag i en kompetent VVS-firma som kommer och ser efter om det behövs göras ett stambyte. De kan då gå långt ner i rören och ta bilder och filmer på hur det är nere i rören. Ser man då att det är på väg att gå hål på stammarna, eller redan har gått hål på stammarna måste man byta ut dem snarast.

Utföra stambytet

När man väl har konstaterat att man behöver göra ett stambyte då bör man riva ut allt som finns i kök och badrum. Man behöver då riva ut allt som finns på väggar och golv så att man frigör allt som är i vägen där stammarna sitter. Man kanske behöver gräva utanför huset för att komma åt de gamla stammarna. Man drar ut de gamla och lägger in de nya. Sedan utföra man en total renovering av både kök och badrum när väl allt är borta. Då får man ny inredning, nuya väggar och nytt golv i kök och badrum.

Inspektera rörens funktion

När väl stambytet är utfört bör VVS-företaget seddna komma ut och inspektera så att stambytet är fullföljt efter konstens alla regler. Det innebär att stammarna är anslutna på sätt som gör att vatten och avlopp inte skadar hus eller omgivning. Anlita gärna ett pålitligt VVS-företag att utföra, undersöka och inspektera bostaden inför ett stambyte. Se till så att VVS-företaget har sotr erfarenhet av stambyten, att de arbetar miljövänligt, till exempel efter ISO 14001 vilket innebär att de är miljöcertifierade. Och att de enbart använder sig av miljövänliga material, tillvägagångssätt och arbetar klimatsmart. Bara i Stockholm finns det flera som kan utföra stambyten, vem ska man välja? Vilka är pålitliga? Läs mer här, om ett VVS-företag som du kan lita på: https://www.stambytenstockholm.se.

14 Mar 2019