Med brandisolering kan en eventuell brand hindras från att sprida sig till omgivande rum och byggnader. Ofta används stenull som även ger andra fördelar.

Vad menas med brandisolering? Ordet ”isolering” kommer från italienskans ”isolare” som betyder avskilja. En brandisolering är alltså till för att avskilja en brand. Från vad då?, är kanske nästa fråga. Jo, från omgivande rum och byggnader. Brandisoleringen ser till att en eventuell brand inte sprider sig från det rum som den startade i.

Hur skapas brandisolering då? Det vanligaste är att man gör en inklädnad med stenull. Det är ett material som inte brinner och som därför effektivt bildar ett avskiljande element för en brand. Isoleringen skyddar också byggnadens bärande konstruktion, vilket ger större möjlighet att rädda huset om det skulle börja brinna.

Stenull är bra till mer än brandisolering

Stenull har förresten andra positiva egenskaper också: det är ljudisolerande, värmeisolerande, fuktavvisande, åldersbeständigt och dessutom miljövänligt eftersom det görs av återvunnet material som kan återanvändas igen. Hur många gånger som helst. För att tillverka stenull så smälter man sten och spinner den till trådar som det sedan byggs upp en matta av.

Det är inte bara väggar och tak som kan kläs med stenull för att ge brandisolerande funktion, utan även till exempel rökkanaler kan kläs. På så sätt hindrar man att brand uppkommer på grund av hetta från en kamin eller liknande. Det finns också andra material än stenull som kan passa bättre beroende på applikation, såsom keramiska fiberfiltar och värmeskyddstejp. Kontakta en firma som kan brandskyddsteknik för att höra mer. Skaffa bästa möjliga brandisolering från detta företag: brandisolering.nu

6 Sep 2022