Visste du att du kan brandsäkra din villa? Så klart kan du ha hemma en brandsläckare, brandfilt och andra saker som kan släcka en brand, men att man också kan bygga in ett brandskydd. Här går vi igenom vad det brandskyddet är för något och hur man kan bygga in det i sitt hem. Det spelar ju ingen roll om man bor i ett hus eller i en lägenhet, du kan få exakt samma slags brandskydd. Så här kan man göra.

1. Bransdskyddsinklädnad

Man kan klä in och täta med brandskyddande material för att inte en eventuell brand ska kunna sprida sig. Tar du kontakt med ett företag som arbetar med brandtätning kommer de hem till dig och tar reda på hur det ser ut hemma hos dig, och vad som kan och bör göras.

2. Brandskyddsisolering

Man kan isolera väggar, golv och tak med brandskyddande material, som om det skulle börja brinna, är behandlat på sätt som släcker branden och är av ett sådant material så att branden inte kan fortsätta brinna. Har man täppt till eventuella hål i fastigheten, får en eventuell brand ingen möjlighet att fortsätta leva vidare och matas av byggmaterialet som finns i huset. 

3. Brandskyddsmålning och -tapetsering

Man kan måla med målarfärg som innehåller brandsläckande material, liksom man kan tapetsera med tapeter som inte matar elden med material som gör att den kan fortsätta vidare. När en eld uppstår, vill den ha mer material för att kunna leva vidare och eventuellt växa.

4. Brandskyddsfogning

En brandskyddsfogning är på liknande sätt som när man isolerar mot en brand. Man ser helt enkelt till att en eld inte får mer material som antänds, som kan leda vidare en brand.

Så fungerar en eld

När en eld uppstår, vill den ha "mat" och syre. Syret är avgörande för att elden alls ska kunna uppstå. Utan syre, ingen eld. Därför är elden beroende av luft, som för med sig syre. Tar luften slut, kan inte elden fortsätta brinna, utan dör ut. Sedan vill elden även få material som den kan leva av; papper, trä och annat lättantändligt material. Många material som blir tillräckligt heta, kan antändas. Eld som får brinna i fred, värmer omgivningen lätt och höjer temperaturen i rummet och det material som finns i rummet. När materialet i rummet har blivit tillräckligt hett, antänds det, elden växer och värmer upp ännu mer material. Ska en eld släckas måste syret strypas. Stryps syret, kan elden inte värma upp materialet kring elden som kan antändas.

Här kan du läsa mer om hur du kan få till stånd brandtätning i Stockolm på: brandtätningstockholm.se.

1 Nov 2018