Går du i husköpstankar? Det är en angenäm uppgift och verkligen något som kan roa många hugade spekulanter. Att bestämma sig för att flytta in i ett hus, är verkligen drömmen för många människor. Har man länge bott i en bostad som är för liten, är det en angelägen sak att flytta in i ett hus med rum för alla i familjen. Om det är så att man funderar på att flytta in och köpa ett äldre hus, är det en del undersöknignar och besiktningar som man bör göra innan man bestämmer sig. Här tar vi upp några av de saker som man bör ta reda på innan man helt och hållet bestämmer sig.

Mögelundersökning

Om ett hus har drabbats av mögel, är det mycekt viktigt att göra något åt saken. Mögel är ingeinting som någon överhuvudtaget vill drabbas av. Mögel förstör huset inifrån och gör det till sist omöjligt att bo i huset. Har ett hus drabbats av mögel måste man omedelbart sanera det då mögelsporer kan komma in i våra lungor och göra oss riktigt sjuka. Skillnaden mellan mögel och andra hälsofarliga halter är att mögel även gör själva huset sjukt. Hittar man minsta mögel i huset, måste det saneras.

Asbestundersökning

Bor man i ett hus som är bnyggt på 1930-talet, kan du anta att det finns asbest någonstans i huset. Asbest var ett byggmaterial som man tyckte var välidigt bra material, då det både var brandtåligt och isolerade hus väldigt bra, ända tills man insåg att det ger människor cancer. Att på egen hand ta reda på var i huset det finns asbest är inte att rekommendera, då det är som farligast när man hanterar det och river i det. Då kan det utsöndra cancerogena ämnen som kan skada den som andas in det. Låt därför en erfaren asbestsanerare komma och göra mätningar så att du får reda på om det finns något av det i huset.

Radonundersökning

Radon är en gas som är luktfri och som är osynlig. Vet du att huset är byggt någon gång mellan 1929-1979, kan du vara ganska så säker på att det finns radon i huset. Radon finns till exempel i blåbetong och i andra isolerande material som man byggde med under den tidsperioden. Efter 1979 blev det förbjudet att använda sig av sådant byggmaterial som innehöll radon, men radon kan finnas i marken, under huset och då kan det vara bäst att ta reda på om det finns det genom att först göra en radonundersökning och sedan en radonsanering. Här kan du läsa mer om radonsaneringar på: https://www.radonsanering.se.

3 Mar 2019