Funderar du på ett husköp, och undrar vilket slags hus som är värt att köpa? Vi kan helt klart rekommendera hus som har solpaneler på villataket. Hittar du ett sådant hus, och det är solpaneler som fungerar och producerar el till hushållet, ja då är det helt klart ett attraktivt hus, som du kan satsa på. Med solpaneler på taket innebär det att den villan och de som bor i den, är självförsörjande på el. Vi ska ju alla ställa om till ett mer klimatsmart samhälle som lever i samklang med jorden och det som jorden förser oss med, inte emot den och inte för att suga ut de resurser som jorden kan ge oss. Allt som vi tar måste vi kunna ge tillbaka. Så använder vi något, måste det vara av sådant som inte bara försvinner, som fossila produkter, som olja, som finns idag men är borta i morgon och som samtidigt avger farliga gaser när man förbrukar den. Då är alla förnybara energier bättre att använda sig av, såsom sol, vind och vatten.

Så installerar du solpaneler på ditt villatak

Om du inte redan känner till någon som leverear solpaneler, till exempel i Stockholm, eller var du nu bor, kan du googla "solpaneler Stockholm", för att få fram några som kan leverera solpaneler till din villa. Google är ett bra sådant sökverktyg på nätet som kan tala om vilka leverantörer som finns i närheten av dig. När du sedan väljer en leverantör av solpaneler, välj då någon som har arbetat länge med detta och som kan mycket om just solpaneler. Välj helst någon som ger garantier på sina solpaneler så att du inte står med solpaneler som sedan inte fungerar. Det vill ingen ha. Känner du att det är svårt att montera dem själv, kan du be dem komma och göra det åt dig. 

Du kommer även att behöva en elomvandlare så att du kan dra nytta av den energi som solpanelerna fångar in. Du kommemr dessutom med stor säkerhet behöva ansöka om bygglov för sina solpaneler. Och du bör kontakt elnätet där du bor. Dels kommer du säkert att kunna sälja överloppsel till nätet, och när du inte får överlopp, och har underskott av el, då kan du behöva köpa el som kompletterar den el som du kan producera på egen hand. Du kan även ansöka om ett statligt bidrag på 30 procent av investeringskostnaderna för solpanelerna som du låter installera. Läs mer om allt detta med solpaneler i Stockholm på: http://www.solpanelerstockholm.nu.

17 Feb 2019