Om du äger ett större markområde som ligger oanvänt, kan du tjäna pengar på att bygga en solcellspark. Inte bara du utan också klimatet kan bli vinnare.

Att producera el genom att utnyttja solens strålar, har länge varit en dröm för många. Solen är en outsinlig källa, men energin från solen har slösats bort. Visst är solljus en förutsättning för all växtlighet, men att kunna plocka ut solenergi från en stickkontakt i väggen har känts som ett ouppnåeligt mål.

Klimatets uppvärmning och allt högre energipriser, har successivt lett till att teknik kring solceller har utvecklats. Tekniken kan numera tillämpas småskaligt, men det går även att bygga en kommersiell solcellspark i stor skala.

Bygg en solcellspark på mark

En solcellspark kräver stor markyta. Det finns mark som kanske inte är användbar för odling eller för byggnation. Sådana marker lämpar sig för en solcellspark. Jämfört med att installera solceller på tak, blir investeringen lägre räknat per kvadratmeter eller utvunnen energi. Med en markbaserad anläggning går det dessutom att rikta solpanelerna mot solen och få ett optimalt utnyttjande över dagen.

Om du funderar på att bygga en solcellspark ska du kontakta en leverantör som har erfarenhet och know-how. En sådan leverantör kan också hänvisa till en rad referensanläggningar. Du köper inte grisen i säcken. Du får hjälp med att utreda dina förutsättningar och du får information om vilka tillstånd som behövs och de skatteregler som gäller. Du får också hjälp med hur du skall finna avsättning för den energi solcellsparken kommer att generera.

12 Aug 2022