Sol och vindkraft är framtidens energikällor. Med egna solceller på taket i Uppsala kan man effektivt själv producera en stor del av den el man använder och sänka sina energikostnader.

Med egna solceller på taket kan man själv producera en stor del av den el man behöver och på så vis sänka sina elkostnader. Solenergi är dessutom en grön och miljövänlig energikälla som berättigar till ett visst bidrag från staten när man installerar solceller. Men precis som många andra energibesparande åtgärder bidrar även solceller till att öka värdet på huset. Många som installerar en värmepump väljer också att sätta solceller på taket. Då kan de själva producera den el som värmepumpen behöver så att den blir helt grön.

Man kan sälja den överskottsel som solcellerna producerar till det fasta elnätet

Vissa tror att solceller kanske inte fungerar så bra i vårt land, men det är precis tvärtom. Våra långa ljusa sommarmånader gör att solceller passar extra bra här i Norden. Inte sällan produceras det mer el än vad man kan göra av med under de ljusa månaderna. Då kan man sälja överskottselen vidare till det fasta elnätet och på så vis också tjäna lite pengar. Men på vintern då dagarna är kortare kommer man inte alltid upp i den produktion som man behöver, särskilt inte långt upp i Norrland. Då måste man i stället köpa sin el från det vanliga elnätet. Trots detta lönar det sig att installera solceller och man sänker alltid sina energikostnader. Läs mer om solceller på den här hemsidan: solcelleruppsala.net

23 Jan 2022