Det finns flera anledningar till att man ibland måste ta bort träd. Viktigt är att all trädfällning i Nacka sker på ett säkert sätt. Här kommer några tips.

Anledningarna till att man behöver såga ner och ta bort träd kan vara flera. Det kan bero på att trädet blivit sjukt eller att det har vuxit sig alltför stort och riskerar att skada huset. Men också att man vill bygga på platsen eller anlägga ett trädgårdsland. Oavsett vilket måste all trädfällning ske på ett säkert sätt.

Bäst är att anlita en firma som är specialiserade på trädfällning. Då gör de först en besiktning av trädet och platsen för att sedan kunna planera arbetet. Träd som står inne i bebyggelse eller där det är ont om plats tar man vanligtvis ner genom sektionsfällning. Man sågar då ner trädet i olika sektioner och lyfter ner de olika delarna.

Billigare trädfällning med rutavdraget

Det finns proffsiga trädfällare i Nacka som även erbjuder andra tjänster i samband med trädfällning som exempelvis stubbfräsning och nyplantering av träd. Ofta är det arborister som utför arbetet och de kan även hjälpa till med att ställa diagnos på sjuka träd, samt ge tips och råd på hur man bäst sköter om sina olika träd.

Som privatperson kan man nyttja rutavdraget när man anlitar en arborist. Hur mycket det kostar beror annars på arbetets omfattning och om man även behöver hjälp med att frakta bort det avverkade materialet. Ofta blir det också billigare om man väljer en arborist i närheten av där man bor.

5 Jun 2023