Det är ett stort steg att att köpa ett hus. Ännu större steg blir det att köpa ett helt nytt hus och därmed bestämma allt från storlek och utformning till placering och estetik. Det är en stor fördel att titta på många olika hus först innan man bestämmer sig. Besök många olika hustillverkare, titta på deras färdiga modeller som står uppställda för besök och fundera över behoven. De olika hustillverkarna i Stockholm kan hittas via flera olika vägar:

Hus.se

Denna webbplats samlar alla hustillverkare på en och samma sida. Här kan man sedan filtrera utifrån vilken stad man bor i, i detta fall Stockholm. För att göra det något lättare att hitta rätt tillverkare går det även att filtrera på ”Typ av hus”, ”Entreprenadform” samt ”Utförande”. På detta sätt kan man se vilka hustillverkare i Stockholm som uppfyller de krav man har på det kommande huset. Väljer man att enbart sortera utifrån stad (Stockholm) så visas ca 30 olika företag. På mindre orter är det däremot betydligt färre företag att välja på.

Hitta.se

Vid sökning här visas hela 88 företag som registrerat sig på ett sätt som gör att de syns på ”hustillverkare”. Betydligt fler än vad hus.se visar. Men orsaken hittas bland annat i hur begreppet tolkas. För här finns både de som tillverkar hus (som företagen ovan) samt de som monterar dessa via entreprenad. Utöver det även en del fastighetskonsulter och förvaltare. Fördelen med hitta.se är att man snabbt kan få fram kontaktuppgifterna till företagen. De finns inte lika enkelt listade på hus.se

Hem, Villa & Bostadsrätts Mässan

”Hem, Villa & Bostadsrätt” är nordens största mässa med inriktning mot boende. Den hålls en gång per år i Stockholm (Älvsjö). Under hösten är mässan öppen ett par dagar och brukar locka till en stor mängd besökare. Detta både de som planerar att bygga hus och de som bott i sin hus ett flertal år. Ett alternativ är att anmäla sig till ”Husbyggarträffen” som är en informationsträff för de som har planer på att bygga nytt eller bygga om. Detta oavsett om man vill anlita hustillverkare eller göra det på egen hand.

Google Maps

Via Google Maps kan man snabbt hitta ett par hustillverkare i Stockholm. Kom däremot ihåg att den adress som anges generellt är till företagens kontor. Vill man se färdiga hus (som är uppställdaenbart för visning) är det inte säkert att dessa finns på den markerade platsen. Det finns däremot betydligt fler hustillverkare i Stockholm än som finns noterade på Google Maps. En orsak är att företagen kan ha sina huvudkontor i Småland, Dalarna eller någon annanstans och enbart har ett mindre kontor i Stockholm som används för återförsäljning av dessa hus. Sett till de ovan nämnda vägarna bör hus.se väga tyngst. Men glöm inte mässan där en hel del inspiration och idéer kan väckas.

13 Jul 2018