De flesta hushåll upplever då och då att rören slammar igen mer eller mindre. Det är så pass vanligt och är inget stort problem som man inte själv kan lösa. Särskilt gäller det om man vet att man har relativt nya rör. Bor man i ett gammalt hus, som en del bostadsrättsföreningar i till exempel i Stockholm, kan man ha gamla rör. Då hjälper inte det hur många gånger man själv tar en vaskrensare, starka kemikalier eller rensar golvbrunnar och avlopp.  Det enda som hjälper då är att försäkra sig om att det inte är annat som täpper igen rören och att de inte är på väg att gå sönder.

Detta bör du göra om du har återkommande stopp i avlopp

Det enda man kan göra är att ringa efter ett företag som kommer ut med en miniatyrkamera och tittar på rören från insidan. Det är enda sättet för att säkerställa att det inte är fel på rören. Ingen vill ha vatten- eller fuktskador på sin fastighet. I sådana fall riskerar man stora skador på väggar och golv. Det kan innebära stora kostnader för att komma till rätta med sådana skador, och får man inte bort allt som har blivit skadat av vattnet, riskerar man att få allvarliga fuktskador.

Med kameran kan man avgöra renovering eller ej

När man väl har inspekterat rören från insidan och försäkrat sig om att besvären inte har uppstått på grund av skador på rören, kan man sedan spola stammarna så att man verklgien kommer till rätta med problemen med stoppen i avloppen. Att det blir stopp i rör, kan ha åstadkommits av olika anledningar. Några kan vara att det är så pass stora mängder kemikalier som rinner ner i våra rör. Vi använder mindre mängd varmt vatten. Våra tvättmaskiner och tvättmedel tvättar kläder rena även på låga temperaturer. Detta kan vara en orsak till att det blir oftare stopp i våra avlopp.

Med en stamspolning har man löst problemet endast för tillfället

Även om man har fått vattnet att rinna till i rören för tillfället, är det egentligen en tillfällig och inte en permanent lösning att spola stammarna med hett vatten. Efter några år har man samam problem med proppar som stoppar vattnet från att rinna i avloppen. Därför bör man i det långa loppet räkna med att byta ut stammarna helt och hållet, alternativt göra en relining, då man ser till att förnya rören med plast.

30 Jun 2018