Att installera solceller på taket kan vara en vinnande satsning för bostadsrättsföreningar på lång sikt. Genom att producera egen el kan föreningen först och främst täcka sina egna energibehov, och eventuellt överskott kan säljas vidare.

Solenergi - naturens gåva

Solens strålar är inte bara värmande för våra sinnen, de kan också användas på många sätt. Genom att placera solceller på taken kan man utvinna energi som kan förse bostadsrättsföreningens hus med el, samtidigt som man minskar behovet av att köpa in energi från externa elleverantörer. I början innebär det naturligtvis utgifter för inköp och installation av solceller. Men när kostnaderna för solcellerna har betalats av kan föreningen faktiskt generera en vinst genom att sälja överskottsel till en uppköpare.

En ekonomisk vinst för framtiden

Genom att investera i solceller kan föreningen göra en långsiktig ekonomisk vinst. Genom försäljningen av överskottsel kan bostadsrättsföreningen få intäkter som kan användas för att höja standarden och förbättra gemensamma utrymmen, som lekplatser och träningslokaler. En annan möjlighet är att använda vinsten för att sänka avgifterna och på så sätt skapa en mer attraktiv boendemiljö.

Låt solen lysa över årsstämman

Självklart är det inte bara att installera solceller i er bostadsrättsförening. Innan ni kan komma så långt krävs det att ni presenterar en motion vid årsstämman. När beslutet väl är fattat kan ni kontakta installatörer och återförsäljare för att få bästa möjliga erbjudande. Det är viktigt att ni får kostnadsfria offerter från de intresserade företagen, så att ni kan fatta ett välgrundat beslut. Ett tips för att känna att det är en bra investering är att passa på att renovera taket samtidigt. På så sätt kan ni ytterligare sänka kostnaderna genom att kombinera arbetet med solcellerna med en planerad takrenovering.

Upptäck fördelarna med solenergi

Genom att installera solceller på taket från solinstallation.se kan er bostadsrättsförening dra nytta av solens generösa gåva. Utöver att minska era elkostnader och skapa en mer hållbar boendemiljö kan ni även skapa ekonomiska fördelar för föreningen. Ta steget mot en ljusare och mer ekonomisk framtid genom att omvandla solens strålar till en vinstlott för er bostadsrättsförening.

1 Aug 2023