En inmätning av marken kan spara på framtida kostnader. Det som en inmätning gör, är att man tar reda på markens framtida rörelser, hur den ser ut, helt enkelt långt nere i marken – finns det fickor, hål eller något annat som kan göra marken instabil? Det finns slukhål på ställen som kan förvåna markägare. Råkar man bygga på ett sådant slukhål, eller på mark som kommer att röra på sig på ett betydligt sätt, kan man som fastighetsägare, eller byggherre råka ut för stora resursförluster och komma att behöva betala för stora renoveringar eller kanske till och med måste riva ner fastighet som man har tänkt sig bygga på just den marken.

Beräkna framtida rörelser i marken

Genom att göra en inmätning, kan man förutse framtiden lite grann. En inmätning görs genom att man gör punkter i marken, och sedan mäter marken i förhållande till punkterna och ett referenssystem som kan tala om hur det ser ut nere i marken. Själva arbetet är mer komplicerat, detta är en grov förenkling som inte beskriver arbetet i detalj. Det som är intressant att känna till, som lekman, är hur man kan använda inmätningen och vad det kan tala om för alla som tänker sig bygga på den marken. 

Vad kan rörelser i marken leda till i framtiden?

Om man ska bygga en väg, en bro, eller en fastighet på marken bör man känna till om marken kommer att röra på sig, hur den kommer att röra på sig. Man kanske behöver känna till hur vatten eller stora klippor och klippblock kommer att röra sig i framtiden. Innan man börjar spränga berg, bör man känna till hur mycket som dölljer sig under marken och hur långt ner man bör gräva. Ska man till exempel lägga rör, ledningar och liknande saker, bör man känna till vad det är man kommer att stöta på i marken.

Vem ska man anlita för inmätning?

En inmätning och att kunna tyda informationen som man får ur den, kan inte vem som helst göra. Det behövs utbildade ingenjörer som både gör inmätningen och som kan tyda de resultat som man får ur inmätningen. De kan sedan på basis av vad de får reda på, tala om hur du som är fastighetsägare eller som leder ett bygge på marken, bör göra för att bygget ska bli så bra som möjligt. Det har ju hänt att man har byggt hus rakt över slukhål, när man har slarvat med att ta reda på hur marken beter sig och är när man bygger hus.

10 Mar 2019