Det finns en mängd råd för den som vill minska risken för inbrott. Det handlar om allt från att installera inbrottslarm och gå med i grannsamverkan till att ha säkerhetsdörrar och inte skylta med värdefulla föremål. När man ser över säkerheten bör man tänka på att tjuven oftast tar ”enklaste vägen”. Det är alltså där man först bör förstärka säkerheten.

Ytterdörren

Framförallt på äldre hus är det relativt lätt att sig in genom ytterdörren. Säkerhetsnivån på dessa dörrar är ofta låg. Nyare hus har säkrare dörrar men även här bör man se över vad som kan åtgärdas.

Man kan exempelvis komplettera ytterdörren med en gallergrind. Om den monteras på insidan kan man ha kvar den fina ytterdörren utan att känna att dess ålder och utseende är till dess nackdel ur ett säkerhetsperspektiv.

Se alltid till att ha godkänt lås på entrédörren. Dessa är testade för att klara av forcering under en viss tid.

Altandörren

Den svagaste punkten hos väldigt många hus är altandörren. Det handlar inte bara om att låset brukar vara av sämre kvalité utan även att det är relativt lätt att slå söner rutan, sticka in handen och sedan vrida upp handtaget för att öppna hela dörren. Därmed har tjuven en enkel ingång och utgång med tjuvgodset.

Med en snygg gallergrind kan man skapa en större säkerhet utan att för den skull ändra estetiken och känslan av närheten till utegården.

En fördel är även om dörren inte går att öppna genom att bara trycka ner en spärr eller vrida på handtaget inifrån.

Fönster

Enligt undersökningar sker ca 80% av alla inbrott via ett fönster. Men det betyder inte att tjuven alltid har sönder ett fönster. Många väljer att lämna sina fönster lite på glänt för att släppa in luft men man ska vara noga med att stänga dem när man inte är hemma. Självklart kan tjuven förstöra rutan för att ta sig in men det är att ta en större risk. Både för att det skapar ljud som kan dra till sig uppmärksamhet och att risken finns att man skadas.

Ett alternativ är att sätta upp galler över de fönster där risken är extra stor för inbrott. Det är vanligtvis fönster som har väldigt lite insyn och sitter lågt. Ett alternativ är att förstärka glaset med  fönsterfilm som håller samman glaset bättre om det skulle försöka krossas.

Förråd

Många glömmer bort att se över säkerheten kring förråd, vindsutrymmen och källare. Även om värdesaker inte förvaras här i samma utsträckning så är det en obehaglig känsla när man inser att någon rört om i sakerna och tagit del av dem. Ofta är även dörrar till ex. förråd betydligt lättare att ta sig in igenom än en entrédörr. Många gånger är en enkel gallergrind ett tydligt stopp för tjuven på väg mot vinden, källaren osv. Kostnadsmässigt är det även betydligt billigare än en säkerhetsdörr.

31 Jul 2017