Har du direktverkande el i ditt hus? Eller något annat uppvärmningssystem som blir dyrt i drift? Fördelen med värmepumpar är kanske framförallt att driftskostnaderna blir lägre. Installationskostnaderna är däremot ofta förhållandevis höga, men den billiga driften motiverar de höga initiala kostnaderna. Beroende på om du till exempel bor i Malmö eller avlägset uppe i Norrland kan installationskostnaderna dock skilja sig åt. Mer om detta längre ned texten.

Ekonomin

Som nämnt ovan är ekonomin en av de stora fördelarna med att installera en värmepump. Driftkostnaderna blir bra mycket lägre jämfört med många andra värmesystem. Jämför man till exempel med direktverkande el, blir skillnaderna stora.

Med det sagt passar inte värmepump alla hus. Ett mindre fritidshus, som bara besöker kortare stunder varje år, kan faktiskt bli billigare i drift med direktverkande el än med värmepumpar.  Det gäller alltid att anpassa värmesystemet efter husets förutsättningar, men klart är att värmepumpar passar bra till många olika typer av hus och boenden – oavsett om du bor i Malmö eller långt upp i norr.

Installationskostnader

Som nämnt i inledningen kan installationskostnaderna skilja sig åt beroende på om du bor i till exempel Malmö eller i norra Sverige. Det här gäller särskilt om du ska installera en bergvärmepump. I Sydsverige och trakterna kring Malmö behöver man inte borra särskilt långt för att nå ner till grunden. I Norrland, och då kanske särskilt dess västra delar, kan man behöva borra längre för att komma ner till berggrunden.

Det är inte alltid man behöver borra särskilt långt i Norrland, till exempel om man bor nära havet, men tendensen finns att det som regel krävs mer borrning i Sveriges norra delar än de södra, till exempel trakterna kring Malmö.

Miljövänligt

Att värmepumpar är miljövänligt råder det inga större tveksamheter om. Må så vara att det kanske inte är billigare än solceller, men sett till den effekt som värmepumpar ger är det mycket skonsamt mot planeten. Vissa som värnar lite extra om miljön väljer att ha delar driften tillgodosedda med solcellsenergi under sommarhalvåret och kompletterar med värmepump. Gör man detta får man värme som både är riktigt billig och som är snäll mot miljön.

Lätt att sköta om

Är man inte bekant med värmepumpar är det lätt att tro att de är svåra att sköta om och att de kräver mycket underhåll. Som alla maskiner kräver även värmepumpar visst underhåll, men inte till den graden att det skulle anses mer vara mycket mer jobb med värmepumpar än med andra system.

När det väl blir fel med värmepumpar kan det dock bli kostsamt att åtgärda. Det är nödvändigtvis inte felen i sig som är kostsamma att reparera, utan beror snarare på att det är svårt att laga på egen hand. I många fall krävs alltså en reparatör för att få det lagat. Att köpa sina värmepumpar från ett seriöst företag med garantier är något som man bör understryka vikten av.

10 Aug 2017