Bara för att det finns underhållsplaner för en BRF i Göteborg är det inte säkert att de är väl utförda. En konsultfirma kan då anlitas att se över dem.

Sven hade tagit på sig att sitta i styrelsen för den bostadsrättsförening som han bodde i, i Göteborg. I och med detta hade det hamnat på hans bord att se över de existerande planerna för fastigheternas underhåll. Det var av största vikt att föreningens underhållsplaner var uppdaterade och realistiska.

Det var ju dessa planer som la grunden för hur ekonomin styrdes upp, och som därför också påverkade den månadsavgift som de boende hade. Naturligtvis tog därför Sven sitt uppdrag på största allvar. Han skulle heller inte själv fatta några beslut, utan alla förändringar som föreslogs skulle tas upp i styrelsen.

Underhållsplanerna behövde uppdateras

När han började titta igenom de papper som fanns blev han dock rätt förfärad. Han var absolut ingen specialist i saken, men till och med han kunde se att planerna var bristfälliga. Det var mycket som inte hade planerats in i tid och det var också saker som helt saknades i planerna.

Sven insåg ganska snabbt att han aldrig skulle kunna reda ut detta på egen hand. Genom en snabb kommunikation i styrelsen, utanför ordinarie möten, beslutades det omgående att föreningen skulle anlita en konsultfirma för att se över underhållsplanerna. Ansvaret att ta tag i saken låg fortfarande på Sven, men nu kunde han sova lite lugnare på nätterna. Nu visste han att jobbet skulle bli ordentligt gjort.

9 Jun 2023