Behöver du göra en OVK-besiktning men vet inte riktigt vad det är? Är det verkligen ett måste med OVK-besiktningar? Här får du reda på varför du ska göra en OVK-besiktning.

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och den ska göras i de flesta byggnader. En OVK-besiktning ska också göras regelbundet. Hur ofta beror på vilken typ av fastighet du har. Är du osäker? Kontakta ett företag som arbetar med just OVK-besiktningar. OVK är reglerat i Plan-och bygglagen samt Byggförordningen. Det är alltså inte något som bara är bra att göra, utan snarare ett krav. Ventilationen påverkar inomhusmiljön och därmed de som vistas eller bor i byggnaden. Dålig ventilation och inomhusmiljö kan leda till skador och sjukdomar, så slarva inte med OVK-besiktningen. Är du arbetsgivare har du även ett arbetsmiljöansvar som du behöver vara medveten om.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning sker metodiskt och målet med besiktningen är att säkerhetsställa att ventilationssystemet är i ett sådant skick att det följer de bestämmelser och lagar som finns. Besiktningsmannen eller kvinnan kommer att kontrollera eventuella ombyggnader och tillbyggnader av ventilationssystemet så att de också uppfyller kraven. Det är därför viktigt att vara noggrann med att anlita någon som kan ventilationssystem om du ska göra ändringar. Boverket anger att vid varje OVK ska följande kontrolleras:

  • En kontroll som säkerhetsställer att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar. Detta då föroreningar annars kan spridas i byggnaden.
  • En kontroll så att alla instruktioner och skötselanvisningar finns lätttillgängliga.
  • Utöver det så görs en kontroll över att allt i övrigt fungerar som det ska.  

I de fall besiktningsmannen hittar några fel brukar man få sex månader på sig att åtgärda felen. Är felen eller bristerna allvarliga kan det dock vara så att de behöver åtgärdas snabbare. Det finns även återkommande besiktningar där man kontrollerar egenskaper och funktioner så det korrelerar med de bestämmelser och regler som gällde när ventilationssystemet togs i bruk.

Vad ska man tänka på när det kommer till ventilationssystem?

Anledningen till att Boverket har regler uppsatta kring ventilation är att dålig ventilation kan leda till mögel och fukt, medan ett bra ventilationssystem förhindrar mögel och avleder dålig lukt. OVK-besiktning är på så sätt ett skydd då det kan hjälpa dig att upptäcka problem innan de vuxit och blivit stora. Det bästa är att se till att även regelbundet utföra service på ventilationssystemet och anlita experter när det behövs. Det kan också vara bra att prata med den som utför OVK-besiktningen om det finns energisparåtgärder som går att vidta.

23 May 2020