Alla som äger ett hus eller en villa vet att det krävs väldigt mycket arbete på att hålla husets exteriör i gott skick. Det kan här handla om att putsa, tvätta eller att måla om och detta görs helt beroende på att hus tar mycket skada – skada som kommer av naturliga skäl. Det som sliter är nämligen vind, regn, snö och sol och det är också dessa element som gör att man med jämna mellanrum måste genomföra en fasadrenovering.

Det här är heller ingenting som enbart är exkluderat till villaägare över hela landet; alla typer av fastigheter behöver då och då ses över och fixas till och detta kanske särskilt om man ser till de som ligger i större städer och specifikt i centrala delar av dessa. I exempelvis en så stor stad som Stockholm så blir en fasadrenovering väldigt nödvändig och detta även med tanke på andra skäl än de naturliga som vi nämnde ovan – i större städer får man nämligen lägga till ytterligare en bov i själva slitaget och förfulandet ; nämligen avgaser och föroreningar.

I och med att det finns så pass mycket trafik i Stockholm så kommer dessa avgaser oundvikligt att lämna spår efter sig på stadens samtliga byggnader. Hinnor av smuts, hinnor av damm och allmänt smuts som lägger sig över fasaden och som således måste tas bort.

Denna typ av fasadrenovering är dock inte så drastisk som man kanske kan tro – ofta så räcker det med att sätta upp en ställning för att därefter använda sig av en speciell högtryckstvätt. Naturligtvis tar det lite tid – själva byggandet av en ställning i centrala Stockholm är onekligen en procedur i sig; det är själva arbetet med fasadrenovering via högtryckstvätt som är det lättsamma i sammanhanget.

Stockholm blir en finare stad

Då Stockholm – speciellt under sommarhalvåret har en särskild plats i turisters – både svenska och utländska – hjärtan så är det viktigt att staden också hålls i ett så gott skick som möjligt. Det här gäller både offentliga parker, trottoarer och de byggnader vi nämnde ovan. Tillsammans utgör det en stor del av det intryck och rykte som staden Stockholm har över hela världen. Ser man då till en fasadrenovering ur denna synvinkel så blir den ännu viktigare.

Vi ska alltså vara tacksamma över att det finns företag som specialiserat sig just på detta område; om det sedan handlar om en omfattande renovering där man helt byter ut gammalt material på fasaden eller där man exempelvis målar om eller rengör spelar mindre roll.

Ett vackert intryck ger i sin tur fler turister som i sin tur spenderar mer pengar – allting hör ihop och alla måste bidra till hur en stad upplevs av de som inte är permanent bosatta i vederbörande. Ju finare en stad ser ut – desto större chans är det också att turisterna återkommer.

6 Apr 2017