En fastighetsaffär är en stor sak för de flesta. Fastighetens skick är en avgörande faktor i köpet. Att undersöka husets skick är A och O och innebär trygghet för både säljare och köpare.

Är du på väg att sälja din villa? Oftast handlar det om stora beslut när du är framme vid en försäljning. Det kan vara ett hus där du är stadigvarande bosatt eller ett fritidshus. Det är en stor affär oavsett och innebär oftast både glädje och ett lätt vemod.

Ska vi ägna oss åt de mer praktiska aspekterna av det hela så är det oerhört viktigt att komma ihåg det delade ansvar säljare och köpare har vad gäller fastighetens fel och brister. Som köpare har du ett ansvar att undersöka fastigheten. Som säljare har du ett ansvar för så kallade dolda brister - och det ansvaret sträcker sig ganska långt.

Hur görs en överlåtelsebesiktning?

Som säljare är du ansvarig för dolda fel tio år från det att köpare och du själv skrivit på köpekontrakt. Vid en besiktning går en person med kompetens och kunskaper igenom fastighetens skick. Hen söker efter tecken på fuktskador och konstruktionsfel bland annat. Under besiktningen skrivs ett protokoll som sedan brukar bifogas med den information som intresserade får under visningen.

En överlåtelsebesiktning i Sundsvall eller varsomhelst i vårt avlånga land betyder alltid samma sak. Fastighetens eventuella fel och brister finns listade och kan därmed inte längre räknas som dolda. Som köpare får du klar information om vad som kan behöva åtgärdas. Din personliga bedömning avgör om du vill köpa fastigheten.

1 Apr 2021