Skilsmässor sker varje dag. Det kan vara värt att veta omd en saken om man själv - tillsammans med sin partner - beslutar sig för att det inte längre fungerar att leva tillsammans och att man kommer att få det bättre på tu man hand. En klen tröst måhända, har man varit tillsammans under en längre tid, har barn tillsammans och planerat att leva tillsammans resten av livet så är det naturligtvis ett nederlag att se att man inte längre passar ihop.

Ibland så är dock devisen om att bättre fly än illa fäkta gångbar. Vissa äktenskap fungerar helt enkelt inte och där är en skilsmässa definitivt något som kommer att gör alla parter lyckligare på sikt. Även om det handlar om lång tid innan alla sår är läkta.

De flesta skilsmässor sker civiliserat. Man kanske inte längre älskar varandra - men man har fortfarande respekt för sin forne partner. Och; har man barn tillsammans så sätter man dem i första rummet och försöker undvika de största konflikterna. Tyvärr så kan det dock komma konflikter som rör barnen och de kan komma efter flertalet år. En vårdnadstvist är en konflikt som många enbart tänker sig inträffa i samband med en skilsmässa - tätt inpå. Det är vanligast.

Samarbetsproblem anges ofta som skäl vid en vårdnadstvist

Men det finns även exempel på där en vårdnadstvist inträffar flertalet år efter att en skilsmässa är genomförd och där denna också varit relativt lyckad sett till att föräldrarna kommit överens om allt som rör det ekonomiska samt hur vårdnaden av barnen ska se ut rent praktiskt - var ska de bo, i vilken omfattning och var ska de gå i skolan?

Vårdnaden om barnen är vid en skilsmässa alltid gemensam, ska vi tillägga. Det är först då en förälder stämmer den andre och då denne motsätter dig detta som en vårdnadstvist tar vid. Efter några år då - vad kan påverka det? Primärt två saker:

  • En flytt Livet förändras och det kan innebär att en förälder får jobb i en annan stad, kanske träffar en ny kärlek eller köper ett nytt hus - saker som försvårar frågan om gemensam vårdnad. Det är lättare att ha gemensam vårdnad om man bor i samma stad och att barnen, genom detta, kan fortsätta gå i samma skola samt bo ungefär lika mycket hos varje förälder. Det blir betydligt svårare att göra så om en förälder flyttar till ett nytt hus i en annan stad. En vanlig orsak till varför en vårdnadstvist kan ske flera år efter att skilsmässan gått igenom.
  • Samarbetsproblem Det här är en relativt ny punkt sett till att den går att använda i domstolen som ett argument till varför ensam vårdnad ska tilldelas en förälder. Det är således också en ganska vanlig orsak till en vårdnadstvist. vad innebär då samarbetsproblem? Det är ett brett spektra där allt ifrån försvårande vid hämtning- och lämning, allmänt försvårande i form av att aldrig svara i telefonen, missa tider, strunta i viktiga besök och så vidare ryms. En del pekar på att just samarbetsproblem är en fälla för speciellt pappor som ofta visat sig förlora vid en sådan vårdnadstvist. Kritiker menar att begreppet samarbetsproblem är lite för luddigt och svårdefinierat, eller helt enkelt: ett skäl att använda sig av i brist på annat. Kritikernas åsikt alltså - inte vår.

Oavsett vilket skäl som ligger bakom beslutet om att inleda en vårdnadstvist så bör man som förälder - båda två - anlita varsitt juridiskt ombud som kan föra talan i rätten samt fungera som ett mentalt stöd genom en enormt jobbig och påfrestande process.

25 Mar 2018