Det säger sig självt egentligen. Vi behöver ha ren och frisk luft inomhus och vår ventilation behöver fungera på ett tillfredsställande sätt, för att vi ska må bra av den luft vi får i oss.

Om vi får i oss frisk och fräsch luft när vi spenderar tid inomhus kommer vi även kunna fortsätta bibehålla en god hälsa. Om det finns astmatiker i familjen som bor i huset så behöver man vara ännu mer uppmärksam på sin ventilation. Fungerar inte den så är risken stor att luften inomhus inte ger oss tillräckligt med syre och vi kanske får i oss förorenad luft till och med. Att se över sin ventilation hemma är viktigt, det bör utföras noggranna kontroller återkommande för att se till att den är funktionell och hel. Skador och annat kan uppstå och dessa behöver åtgärdas för att inte skadan ska bli ännu större.

Ta kontakt med ett ventilationsföretag som kan hjälpa er!

Om det var länge sedan en kontroll utfördes hemma hos er på just ventilationssystemen så är det aldrig en dålig idé att göra en sådan. I varje kommun ska det, eller borde det i alla fall, finnas en certifierad firma som utför dessa besiktningar. Kontakta ett ventilationsföretag i Stockholm till exempel, om ni bor där, och be sedan dem komma och göra en kontroll av ert ventilationssystem. Ser allting bra ut så är ju det toppen. Då får man ett papper på att kontrollen är utförd och vilket datum, samt hur skicket är. Om det skulle vara så att det finns eventuella problem i trummorna så kommer det att stå på protokollet, samt vad som behöver göras.

Hur går en besiktning av ventilationssystem till?

Först och främst startas kontrollen med en så kallad besiktning. Denna utförs för att kontrollera skick, duglighet och prestanda på hela ventilationssystemet. Efter det går man igenom ventilationstrummorna med en liten kamera för att kunna se och upptäcka om det finns några eventuella skador eller smuts som ligger ivägen. Denna smuts kan enkelt åtgärdas genom att man helt enkelt tar bort den. Om man låter en liten skada vara och inte gör någonting åt den, då finns det en väldigt stor risk för att den ökar och blir större. Detta medför självklart att kostnaden för reparationen blir högre också. Man gör bäst i att fixa till det som är fel ganska så omgående, så att man slipper onödiga och dyra kostnader.

24 Jun 2020