Ekonomisk förvaltning är något de flesta små bostadsrättsföreningar kan behöva hjälp med. Sköter man sina kort väl kan föreningen blomstra rent ekonomiskt.

Ekonomi är något som många människor tycker är svårt. Det är så mycket som det ska tas hänsyn till. När det gäller en fastighet är det nästan ännu mer komplicerat. Är man då flera personer som har en gemensam sak i en fastighet såsom blir fallet i en bostadsrättsförening är det bra att ta in hjälp.

En ekonomisk förvaltare ser inte bara till att löpande fakturor betalas. En förvaltare måste vara vaken för hur fastigheten ser ut och vad som kan behöva åtgärdas, inte bara i denna stund utan över lång tid framöver. Har man jobbat några år i branschen är det inte så svårt att veta vad man bör hålla utkik efter.

Ekonomisk förvaltning ser till att fastigheten är i rätta händer

Är man ny när det gäller ekonomisk förvaltning kan det kännas som att allt är en enda djungel. Det finns många saker som ska fungera i en fastighet. Bland annat ska man göra en OVK-besiktning vart tredje eller femte år. Det är för att inomhusluften ska vara bra och hålla fastigheten i rätt skick.

Allt man gör med sin fastighet kostar pengar. En förvaltare hjälper föreningen att se till att allt hamnar inom budgetramarna och att allt som man ska ombesörja när det gäller fastigheten blir ordnat i tid och för rätt peng. Hyresadministration kan vara ett exempel liksom löpande bokföring och återkommande skötsel av byggnaden. Läs vidare om ekonomisk förvaltning här: ekonomiskförvaltning.nu

27 Jul 2022