Vid köp av hus är det viktigt att du kontrollerar dolda fel. Dolda fel är när huset du köper avviker från vad som kan förväntas. Skulle du och säljaren hamna i en konflikt bör du anlita en jurist.

Köp av hus är en process som är fylld med förväntan och inte sällan lite nervositet. Framför allt om det är första huset. I regel blir det att gå på många visningar och för många kan det ta lång tid innan man hittar drömhuset. Står du inför att köpa hus finns det många detaljer som ska falla på plats, allt från finansiering till det juridiska. De allra flesta köper genom mäklare, vilket har fördelar då det i regel ingår besiktningar och du får hjälp med avtal. Däremot är det alltid viktigt att kontrollera och försäkra sig mot dolda fel. Du som köpare har en långtgående undersökningsplikt och därför är det alltid viktigt att du anlitar en oberoende besiktningsman.

Vad är dolda fel?

När det kommer till dolda fel så finns det lagstiftning som reglerar dolda fel. Det hittar du i Jordabalken och om det uppstår tvister så är det utefter det jurister bedömer om det är ett dolt fel. Grunden för dolda fel är att huset avviker från vad som framgår vid köp. Vanligen handlar det om fel som köparen inte kunnat finna vid köpet.

Det kan exempelvis röra sig om:

  • Våtutrymmen
  • Fel på dränering
  • Källare
  • Fel på bärande konstruktioner
  • Renoveringar som inte utförts av fackmän

Vad händer vid tvister?

Som köpare har du stort ansvar i att undersöka huset innan du skriver på köpeavtalet. Skulle du efter köp upptäcka fel ska du alltid reklamera så fort som möjligt och helst inom två månader. Uppstår det tvister är det bästa att kontakta en jurist. Dolda fel kan ställa till stora problem för dig som köpare. Det kan vara så att renoveringen gjorts felaktigt och du behöver stå för stora reparationer. Många gånger är fel svåra att se med bara ögat och även om du anlitat en besiktningsman kan det vara fel som inte upptäcks. Vid en tvist så kommer fakta att granskas och du har upp till 10 år på dig att reklamera. Däremot, ju längre tiden går desto svårare är det att få det klassat som dolt fel. Skulle det visa sig vara ett dolt fel enligt juridiken kan du få kompensation och i vissa fall även få köpet hävt.

18 Aug 2020