Att köpa ett nytt hus kan vara både spännande och roligt. Samtidigt finns det anledning att vara så försiktig som det bara går vid köpet, för att i den mån det är möjligt, undvika obehagliga överraskningar lite längre fram i tiden. Till exempel kan en rörinspektion och en i övrigt noggrann besiktning av huset behöva göras innan ett köp. Läs mer om vad som gäller vid dolda fel och om hur långtgående köparens undersökningsplikt är nedan. 

Ska inte ha varit upptäckbart

För att ett fel ska klassas som dolt gäller att det inte ska ha gått att upptäcka, ens vid en noggrann besiktning. Det är många som väljer att låta anlita en expert som bland annat ser över huskonstruktionen och gör en överskådlig rörinspektion. Just vad gäller rör kan det i vissa fall finnas skäl att anlita en firma som sysslar med VVS och just rörinspektioner, och då särskilt om huset är lite äldre. Detta för att en mer genomgående koll av rören ska kunna göras. 

Rörinspektion kan behövas

Ett område som inte kan sägas vara helt glasklart är rören. Det bästa är om en VVS-firma kan göra en ordentlig rörinspektion för att se om de faktiskt är i ett gott skick. Det här gäller framförallt om det är i en lite äldre fastighet, som nämnt ovan. Detta eftersom det kan anses finnas skäl att göra en rörinspektion på grund av åldern. 

Om säljaren uttryckligen säger att rören byttes för en kort tid sedan, och det ändå uppstår ett fel, är situationen en annan. Då anses det troligen inte föreligga ansenliga skäl för dig att låta en rörinspektion genomföras. Undersökningsplikten är särskilt långt gående, och inte minst när det finns särskilda skäl, till exempel om fastigheten är gammal.

Undersökningsplikten kan utökas

Något annat som förändrar undersökningsplikten är om det finns några symptom på problem. Om det till exempel luktar märkligt i badrummet, eller om det finns fuktfläckar, utökas undersökningsplikten. Det krävs alltså mer för att felet verkligen ska anses vara dolt lite längre fram. 

Ytterligare en faktor som gör att det krävs mer för att uppfylla undersökningsplikten, är om säljaren eller mäklaren ger någon slags varning vid försäljningen. Om ni till exempel får höra att det var länge sedan en rörinspektion gjordes, eller bara att fastigheten har många år på nacken, innebär det att en mer grundlig undersökning än vanligt kommer att behöva göras. Rörsystemet anses nämligen vara ett tillslutet rum, vilket normalt inte ska behöva undersökas. Men under vissa situationer kan det alltså krävas för att undersökningsplikten ska anses vara uppfylld. 

Ansvar

Om det är du som är säljare, är du ansvarig för dolda fel i ett decennium efter försäljningen. Skulle köparen hitta något fel i rören kan du vara tvungen att betala tillbaka en del av försäljningssumman – såvida det alltså inte kan anses ha förelegat särskilda skäl för köparen att låta genomföra en utökad besiktning (se ovan). Om felet beror på försummelse kan du i värsta fall bli skadeståndsskyldig. Det är inte ovanligt att man som säljare tecknar en försäkring om man känner sig osäker kring detta. 

2 May 2018