När det är dags för elinstallationer i hus, är det alltid en behörig elektriker som ska göra installationerna. Även den minsta lilla ledning ska göras av en elektriker. Det är en enkel regel med el som är lätt att komma ihåg. Så länge det handlar om el som kan förlängas med elsladd, förlängningssladd och som ansluts genom att pluggas i väggen (den yttre sidan av väggen) får vem som helst göra det.

Uttag och strömbrytare ska vara installerade så pass säkert att till och med ett skolbarn ska kunna göra det. Så snart det kommer till elsladdar som ska in i väggar, som ska genom väggar, då är det en behörig elektriker som ska utföra det. Vi har i mångt och mycket tappat respekten för den kraft som elektriciteten har, men det är inget att leka med.

Spara din förbrukning av el

En elektriker kan göra så mycket mer än bara dra en elsladd från punkt A till punkt B. En elektriker kan till exempel hjälp dig med att spara energi och få ner kostnaderna för din elförbrukning.

Dirigera elförbrukningen i ditt hem

En elektriker kan installera olika nyttiga funktioner i ditt hem. Genom att installera automation i ett hem kan man öppna dörrar, stänga av maskiner, sätta på maskiner, släcka och sätta på lampor.

Installera larm i ditt hem

Behöver du larm i ditt hem, lagom till semestern? Det är många som känner att de kan åka på semester från hemmet och slippa oron för inbrott om de har ett riktigt larm i huset. Dessutom finns det många andra funktioner som hjälper till att ge sken av att någon är i huset under semestern.

Stockholm särskilt drabbat av inbrott

Bor du i Stockholm, i någon av förorterna Bromma, Solna, Lidingö eller i Täby, kan villaområdena vara särskilt utsatta för inbrott. Då är det bäst att installera larm med koppling till ett väktarbolag som kommer inom endast några få minuter och ser till att huset är säkrat. Ett annat alternativ är att ha en grannsamverkan. Studier som tidigare har genomförts har visat att just grannsamverkan är bland det bästa skyddet man kan få när det kommer till inbrottsbenägna villor. För att grannsamverkan ska kunna fungera gäller det att villorna har ett riktigt bra larmsystem som tjuter så att grannar och andra kan höra det. Ett inbrott kan ske när som helst på dygnet, vilket innnebär att ett larm måste kunna överrösta annat oljud som kan förekomma i en storstad.

 

22 May 2018