Att kontinuerligt sköta om och vårda sin fastighet gör att värdet upprätthålls och även ökar. Är det dessutom en hyresfastighet är det ett ansvar man har gentemot sina hyresgäster.

En fastighet är också en investering. Men vill man att värdet ska bestå och även helst öka gör man bäst i att vårda den. Att även se till att de som bor eller vistas i fastigheten trivs är viktigt. Outhyrda lokaler eller hyresgäster som ständigt flyttar är inte bra. Folk ska trivas där de bor och det ska vara rent och helt och med en bra relation till hyresvärden. Både etiska, praktiska och ekonomiska sidor spelar in i en god fastighetsskötsel. Det är viktigt med god fastighetsskötsel annars är det lätt att konflikter uppstår mellan boende och fastighetsägare..

Att underhålla och sköta om sin fastighet ökar värdet

Det praktiska och tekniska arbetet innebär underhåll och att man har god koll på fastigheten. Det är inte bara bostadshuset som ska ses om utan även allt annat som kan ingå som exempelvis förråd, tvättstuga, gård, rabatter, parkeringsplatser etc. Brandskyddet, besiktning av balkonger och hissar ingår även det i fastighetsskötsel. På vintern ska gångar och tak hållas fria från snö och helst skottas tidigt på morgonen. Likaså att se till att åtgärda problem som exempelvis vattenläckor, klotter och annat som gått sönder. De flesta fastighetsägare anlitar en firma specialiserad på just fastighetsförvaltning för att utföra detta arbete och som har all den personal som krävs för att reparationer och åtgärder kan utföras snabbt.

En fastighetsförvaltare kan även ta hand om ekonomin och kontakten med hyresgästerna

Även med ekonomi kan en fastighetsförvaltare hjälpa till med. Ekonomin måste redovisas och planeras för framtida utgifter. Hyror ska tas in men även balanseras mot skatter och utgifter för underhåll och skötsel av fastigheten. Ekonomin måste gå ihop och en firma specialiserad på fastighetsförvaltning kan ta hand om den dagliga bokföring som måste ske för att årsredovisning och bokslut ska vara möjlig. Att även ha en god relation till sina hyresgäster är viktigt. Därför är det av största vikt att hela tiden informera de boende om vad som sker i fastigheten angående underhåll, nya hyresgäster etc. Att också enkelt vara tillgänglig så att hyresgäster kan rapportera skador, problem eller störande grannar är viktigt. Det kan vara enklare för en utomstående att sköta om även denna del av fastighetsskötseln. Vi rekommenderar denna hemsida: http://fmtforvaltning.se/

27 May 2020