En modern porttelefon för BRF skapar ökad säkerhet och trygghet för de boende. Den kan fås med digitalt ljud, kamera och uppringning för mobiltelefon.

En klassisk filmscen: en obehörig person vill ta sig in i ett flerfamiljshus. Han eller hon trycker på alla ringknappar i porten. Alltid är det nån som öppnar, utan att först ta reda på vem som ringer på. Så där vill man naturligtvis inte ha det i bostadsrättshuset där man bor. Porttelefonen är ju där för att skapa säkerhet och trygghet.

Ändå är det många lägenhetshus som fortfarande har uråldriga porttelefoner, eller i värsta fall inte ens det utan bara ringklockor till de olika lägenheterna i huset. Om det faktiskt finns en ”telefon” så fungerar den så dåligt att man inte kan höra varandra. Inte konstigt då att man hellre väljer att bara trycka på öppna-knappen.

Modern porttelefon för dagens boende i BRF

De flesta känner säkert inte ens till hur mycket bättre varianter av porttelefon för BRF som det finns att installera idag. Tänk efter själv - vi lever i en digitaliserad värld, varför skulle inte porttelefonen också följa med i utvecklingen? Självklart har den gjort det.

Idag finns det avancerade porttelefoner med bra, digitalt ljud och kamera. Porttelefonen behöver inte heller nödvändigtvis vara kopplad endast till en fast mottagare i lägenheten utan det finns också möjlighet att koppla den till mobiltelefonen. Varje lägenhetsinnehavare kan själv välja hur denne vill ha det. Plötsligt öppnar sig helt nya möjligheter till ett säkrare tillträdessystem.

29 Aug 2022