Att gå över den egna brandsäkerheten är bra för alla som bor i ditt hus. Att det ska börja brinna är ju inget man tänker på så där till vardags. Lika bra är det, annars skulle man säkert klassas som paranoid. Däremot är det vettigt att se över sin beredskap när det kommer till bränder, om det nu skulle uppstå en brand. Särskilt när det kommer till kommande julhelger som innebär att vi tänder ljus, både i ljusstakar och på lite olika ställen. Det bästa vore ju att vi alltid kom ihåg att släcka ljusen så snart vi lämnar rummet där de brinner, men människan är ett glömskt djur. Därför är det bäst att se över hur det står till med brandsäkerheten hemma.

Har du brandsläckare?

Bäst är om man har en brandsläckare till hands, ifall något skulle hända är det bara att spruta skum på föremålet och stoppa alla eventuella bränder innan de har blivit till något ohanterbart. En brandsläckare kostar inte särskilt mycket och du hittar dem i alla vanliga el- och verktygshandlar.

Har du brandfilt?

En brandfilt är nästan lika bra som en brandsläckare. Båda ser till att kväsa en eld innan den har hunnit bli för stor. En brandfilt går ut på att strypa suretillförseln innan elden har vuxit sig alltför stor. Ett bra ställe att förvara brandfilten är till exempel i köket.

Behöver du brandmåla? 

Utöver de handgripliga brandsläckarna och brandfiltarna, kan man se till att det material som huset, lägenheten eller radhuset är målat med färg som kan förhindra eld- och rökutveckling. Det är då färg som inte fattar eld.

En fogning ger fler positiva effekter

Om man väljer att göra extra fogningar hemma, och täpper till alla springor, luckor och hål blir det både snyggare, tystare och mindre eldfängt hemma. Det gäller då att man använder fog som skyddar mot en brand. Det innehåller ämnen som inte tar åt sig varken av röken eller hettan. Samtidigt blir det även ljudisolerat samtidigt som det blir isolerat mot en eventuell brand.

Anlita företag som arbetar med brandsäkerhet

När man väl har sett över brandsäkerheten hemma, kan man alltså med fördel anlita ett företag som arbetar med att förebygga bränder. De kan komma och hjälpa dig med att se över brandsäkerheten hos dig och sedan komma med bra förslag på vad du kan göra. Med en fogning av ditt hem, är det som en mini-renovering när du ser över och förnyar det som behöver förnyas och tätas. 

10 Nov 2018