Som husägare så lär man sig ganska tidigt att det hela tiden uppkommer nya kostnader och att man därför också hela tiden måste avsätta pengar för att kunna betala för sig. Det är nämligen så att hus slits och går sönder och att detta dessutom inte följer någon speciell klocka eller schema – saker och ting går helt enkelt sönder och som husägare är detta också en av de viktigaste frågorna; man måste vara beredd på att snabbt kunna korrigera de uppkomna felen innan de blir alltför kostsamma och dyra. För att visa vad vi menar med detta så kan vi här använda oss av en vanlig villaägare i Stockholm som äger ett hus som byggdes i mitten av 1900-talet. Ett inte alltför ovanligt scenario – de flesta hus i Stockholm är nämligen äldre än vad man tror och det är framförallt dessa hus som ställer speciella krav på ägaren i fråga.

Äger man ett hus som är byggt exempelvis på 50-talet så måste man också vara beredd på att ligga steget före; man måste veta att saker och ting inte håller för alltid och det är just dit vi komma. Att kunna underhålla och kunna förutse var i huset man ska lägga sitt fokus kan vara den detalj som i slutändan sparar otroligt mycket pengar – vi kan här säga att den husägare i Stockholm vi hade som exempel har en skorsten i tegel; en skorsten som senast sågs över för cirka tjugo år sedan.

Detta kan då fungera som en slags indikation på att denna skorsten inom kort kommer att vara i behov av renovering och det vi menar här är att husägaren redan nu ringer till ett företag snarare än att vänta till dess att ett verkligt problem uppstår. Menas med detta: en genomgång och en eventuell skorstensrenovering direkt kommer att spara husägaren i Stockholm mycket pengar och det är så man måste tänka. Detta gäller naturligtvis inte bara skorstenen utan själva tankesättet går att applicera till de flesta områden och delar som finns i ett hus – taket, golvet, vitvaror och el – allting handlar om förberedelse och vaksamhet inför det faktum att saker och ting går sönder. En annan gemensam nämnare i detta är att den firma som man anlitar – det är trots allt sällan en privatperson klarar allt på egen hand – också är utbildade och verkligen har kompetens och certifikat för att genomföra det arbete de åtagit sig.

Ett stort problem har nämligen visat sig rörande detta och framförallt har detta blivit tydligt i just Stockholm. Det är alltså inte alls säkert att det företag du anlitat för din skorstensrenovering eller ditt byte av tak verkligen får – eller kan! – göra det jobb du anlitat det för. Här måste du som kund vara noggrann och på din vakt och lyckligtvis finns det några små nycklar som du kan använda som lathund i ditt val. Vi radar upp dessa nedan för en bättre bild.

  • Kräv garanti. Garanti för det utförda jobbet är ett måste och något som du verkligen ska propsa på som kund.
  • Referenser: Ta gärna kontakt med tidigare kunder. Har den firma du anlitar för en skorstensrenovering goda referenser så kan du också anlita denna med gott samvete – saknar den däremot helt tidigare kunder så bör du avstå; svårare än så behöver det faktiskt inte vara.
  • Betala inte i förskott. Samtliga hantverksjobb kan medföra större kostnader än vad som sagts från början och det viktiga är att du som kund hela tiden får information om detta och därmed kan ta ställning under resans gång.
  • Certifikat och utbildningar. Jobb som rör el-, vatten och annat kräver diplom och certifikat och det är dessa som du ska kräva att företaget i fråga kan visa upp innan de sätter igång med arbetet. Ska du renovera din skorsten i Stockholm – se då till att företaget verkligen vet vad de gör och att de även är godkända för att göra just detta. http://www.skorstensrenoveringstockholm.com/ kan du läsa mer om skorstensrenovering.
18 Jul 2017